woensdag 15 augustus 2012

Platform voor Eerlijke Berichtgeving over Syrië

Het platform probeert een tegenwicht te bieden aan de
westerse politiek-gekleurde berichtgeving over Syrië.
Dat is wel zo eerlijk voor de Syriërs.

Op 14 augustus 2012 werd het Platform voor Eerlijke Berichtgeving over Syrië opgericht. Hiermede wensen we sociale en internetmedia te verenigen rond een aantal doelstellingen.

Onze doelstellingen:

1. We wensen een tegenwicht te bieden aan de westerse politiek-gekleurde media-informatie over Syrië. Dit kan door artikelen te vertalen, zelf te schrijven of publicaties van andere leden van het platform over te nemen of aan te halen mits bronvermelding.

2. We verwerpen alle vormen van geweld door welke partij ook in Syrië.

3. We zijn voorstander van een vreedzame oplossing van het Syrische conflict via dialoog waarbij het Syrische volk zelf zijn toekomst moet kunnen bepalen.

4. We verzetten ons tegen een buitenlandse militaire interventie.

Wie zich achter deze doelstellingen schaart kan zich aansluiten bij dit platform door een mailtje te sturen naar info@mwsyria.com met als onderwerp ‘Inschrijving Platform’ met vermelding van het webadres van zijn/haar medium en een contactmailadres.

Mensen zonder website of blog, maar die individueel een bijdrage willen leveren, zijn ook welkom op het Forum van het Platform: Forum van het Platform voor communicatie

Aangesloten media bij het Platform voor Eerlijke Berichtgeving over Syrië:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten