maandag 13 augustus 2012

Vrijwilligerscentrale Amsterdam stopt steun aan Mediawerkgroep SyriëDe Vrijwilligerscentrale Amsterdam heeft besloten om niet langer samen te werken met de mediawerkgroep Syrië met als hoofdreden dat de berichtgeving van de mediawerkgroep niet strookt met het perspectief van de vrijwilligerscentrale die zich in deze schaart aan de zijde van de Nederlandse regering.

Zoals bekend behoort Nederland tot een van de landen die een fel voorstander is voor steun aan de FSA (Free Syria Army) -rebellen. Zij sturen samen met de rest van de EU, Saudi-Arabië, Qatar, Turkije en de VS aan op een gewelddadige val van de regering in Syrië.

Zij negeren daarbij dat de steun voor de wijze waarop de FSA-bendes tekeer gaan in Syrië steeds meer afneemt onder de bevolking van Syrië. Een groot deel van de inwoners staan niet te wachten op de vernietiging van hun steden door de toestroom van jongeren met wapens die al 'Allah-u-akhbar' roepend overheids- en veiligheidspersoneel doodschieten en de bijbehorende gebouwen vernielen en plunderen.

Ook winnen ze weinig sympathie door burgers uit hun huizen te jagen, of indien overheidspersoneel, te doden, zodat ze van de woningen van burgers wapendepots of militaire vestigingen kunnen maken. De meerderheid van de wereldbevolking geeft geen steun aan de insteek die wordt gekozen door Nederland, en verkiezen een variant waarbij de partijen worden opgeroepen tot dialoog zonder duidelijk partij te kiezen in de strijd (1,2).

Veel landen zijn het dus duidelijk niet eens met de agressieve stellingname van landen zoals Nederland.Uri Rosenthal, half-joods, heeft samen met zijn ambtsgenoten zoals William Hague en Hillary Clinton het standpunt dat het juist erg goed is om die bendes van het zogenaamde 'Vrije Syrische Leger' van harte te steunen. Engeland heeft laatst nog 6,4 miljoen euro toegezegd en ook de VS strooit makkelijk met miljoenen dollars (3).

VRIJHEID VAN PERS, MAAR EENHEID IN STEUN NEDERLANDSE POLITIEK
De pers in het westen, samen met dubieuze organistaties als Amnesty International (4,5) kiezen overduidelijk partij voor de FSA-bendes en hopen op een gewapende staatsgreep die Syrië voor de komende decennia in de vernieling zal helpen.

Omdat een dergelijke formulering geen grote steun zal oproepen onder de westerse bevolking wordt gesproken over democratie en vrijheid. En er zijn dan ook in Europa heel veel mensen die geloven dat die gewapende jongeren uit vele landen zoals Libië, Egypte, Jordanië, Irak, Turkije, Saudi-Arabië, Qatar, Pakistan, Tjetsjenië en Europese landen, hun strijd leveren om eerlijke democratie te vestigen in Syrië.

De wijze waarop ze omgaan met Christenen, Alawieten, sjiieten en niet-extremistisch genoeg zijnde soennitische moslims geeft een goede indruk van hun ware democratische idealen (7,8).

(op 13 augustus verscheen er ook een artikel in the Irish Times n.a.v. bezoek Non aan Ierland, 11)

Vanuit de Europese hoofdsteden horen we alleen maar geluiden als 'Assad is een verschrikkelijke man en hij moet opstappen en dan komt alles goed in Syrië' en meer van dat soort simplismen.

Van de Nederlandse pers hoeven we niet veel te verwachten. Evenals rondom Libië hebben de hoofdredacteuren al hun keuze gemaakt voor wie de goede en de slechte zijn. Gelukkig hebben we tegenwoordig internet waardoor het mogelijk is dat ook andere perspectieven gehoord kunnen worden, zoals het perspectief van de meerderheid van de wereldbevolking buiten de ietwat arrogante kaasstolp van de NAVO-landen.

MEDIAWERKGROEP SYRIË EN DE AMSTERDAMSE VRIJWILLIGERSCENTRALE
Omdat veel pers in Nederland vaak gewoon de berichten overneemt van de westerse persbureaus zoals Reuters en Associated Press is er weinig verscheidenheid in opvattingen in de Nederlandse kranten. Het tegengeluid moet dan ook komen van mensen die buiten de pers staan, en dat zijn vaak mensen die in hun vrije tijd uit ideële overwegingen, de buitenlandse media volgen en die vertalen naar het Nederlands.


Waarschijnlijk de meest betrokken organisatie in het nederlandstalig gebied is de mediawerkgroep Syrië die bestaat uit een aantal vrijwilligers uit zowel Nederland als België (9). Omdat het professioneel bijhouden van een goede website veel tijd vergt heeft de mediawerkgroep Syrië tijden terug aangeklopt bij de Vrijwilligerscentrale Amsterdam (VCA, 10) met voornamelijk het verzoek om vrijwilligers te vinden die bereid zouden zijn Engelstalige artikelen te vertalen in het Nederlands.

Dit verzoek werd gehonoreerd, maar recentelijk is deze samenwerking door de VCA afgebroken, waarbij als hoofdreden werd genoemd dat de mediawerkgroep Syrië niet de mening verkondigde van de Nederlandse buitenlandse politiek. Een organisatie die zich achter de regering van Assad schaart kan geen steun verwachten van de Amsterdams vrijwilligerscentrale was de boodschap. Er werd daarbij ook nog aan toegevoegd dat de sancties van het westen zouden bijdragen aan het stoppen van het geweld in Syrië.

De mediawerkgroep Syrië schaart zich niet achter de regering Assad, maar schaart ze zich ook niet achter de FSA-rebellen zoals de vrijwilligerscentrale Amsterdam doet. Doordat het westen duidelijk streeft naar een gewapende staatsgreep door voornamelijk extremistische jongemannen neemt het geweld in Syrië alleen maar toe. Laatst zei een Britse analist nog dat het westen het bloed van de Syrische bevolking aan haar handen heeft.WHAT'S NEXT?
De vraag is nu: wat zou de volgende stap kunnen zijn? Zou de mediawerkgroep Syrië of deze Iraans-Syrische blog wellicht straks worden gedwongen om hun website te verwijderen omdat zij een mening verkondigen die niet overeenstemt met die van de Nederlandse regering? Laten we hopen dat we in Nederland nog voldoende vrijheid van meningsuiting hebben dat we daar niet bang voor hoeven te zijn. Het lijkt me persoonlijk ook sterk dat het zover zou gaan in Nederland.

In Syrië gaat het overigens anders: daar worden journalisten van de Syrische TV- en radio gedood, wordt directeur van een TV-station thuis bezocht om gedood te worden en worden aanslagen gepleegd op TV-stations die ook een boodschap verkondigen die anders is dan van de Amsterdamse vrijwilligerscentrale.

Vrijwilligers die af en toe een engels of arabisch stuk in het Nederlands zouden willen vertalen zou ik aanraden om contact te leggen met de mediawerkgroep Syrië (9). Ook zou ik kritische lezers willen aanraden om de mediawerkgroep of dit Iraans-Syrische blog te gaan volgen op twitter of anderzins hun aanwezigheid kenbaar te maken. Laten we een Nederlandstalige stem creëren die niet klakkeloos achter de westerse propagandamachine aanloopt.

De vacature stond op (12) en zag er zo uit:VOETNOTEN EN LINKS
(1) http://iraansnieuws.blogspot.nl/2012/08/echte-vrienden-van-syrie-bijeenkomst-in.html
(2) http://worldmathaba.net/items/1423-the-syrian-government-is-not-isolated
(3) http://iraansnieuws.blogspot.nl/2012/08/britten-investeren-64-miljoen-euro-in.html
(4) http://iraansnieuws.blogspot.nl/2012/06/walgelijke-leugens-van-amnesty.html
(5) http://iraansnieuws.blogspot.nl/2012/05/brief-aan-amnesty-international-vanwege.html
(6) http://iraansnieuws.blogspot.nl/2012/08/alle-ambtenaren-in-syrie-doelwit-van-de.html
(7) http://iraansnieuws.blogspot.nl/2012/07/syrische-sheik-wil-alawieten-in-stukken.html
(8) http://iraansnieuws.blogspot.nl/2012/08/fsa-bendes-gooien-medewerkers-van.html
(9) http://mediawerkgroepsyrie.wordpress.com/
(10) http://www.vca.nu/
(11) http://www.irishtimes.com/newspaper/world/2012/0813/1224322099930.html
(12) http://www.vrijwilligersnetwerk.nu/vca/bin/foxisapi.dll/vca.webengine.process?sessionid=%7BC8516B5C-6657-41FF-A80C-FCF132A3501B%7D&action=DISPLAYVAC&kvaid=Z98002438

Geen opmerkingen:

Een reactie posten