donderdag 31 mei 2012

Tjechië neemt andere positie in dan EU-landen m.b.t. Syrië

De Tjechische Republiek lijkt een andere positie in te nemen met betrekking tot de situatie in Syrië. Zoals zij ook al een eigen geluid lieten horen door niet in te stemmen met het financiële begrotingspact van de EU, durven zij nu ook een eigen geluid te laten horen dat afwijkt van de mee-knikkers van de andere EU-landen (1).

De vice-minister van Buitenlandse Zaken, Jiri Schneider (zie afbeelding, afkomstig van (2)), heeft gezegd dat het geenszins van plan is om haar ambassadeur uit Syrië weg te halen.

Hij benadrukte dat Tjechië niet afhankelijk wil zijn van mediarapporten om te achterhalen wat er werkelijk gebeurt in Syrië (3). Ook zeggen zij dat er een gebrek aan duidelijkheid is rondom de moordpartijen in Houla en andere dorpen op vrijdag 25 mei 2012 en daarom geen voorbarige conclusies willen trekken.


(1) http://www.sana.sy/eng/22/2012/05/31/422611.htm (bron)
(2) http://www.mzv.cz/jnp/en/about_the_ministry/deputy_ministers/jiri_schneider_en.html
(3) http://iraansnieuws.blogspot.com/2012/05/wat-gebeurde-er-werkelijk-in-houla.html


Brief aan Amnesty International vanwege Campagnes rondom Syrië
Beste Amnesty International,

Ik ben uitermate teleurgesteld in de wijze waarop Amnesty International steeds meer de spreekbuis begint te worden van de westerse machthebbers. In het geval van Syrië leidt dat tot de verspreiding van regelrechte leugens. Zo is er geen bewijs dat het Syrische leger of de regering verantwoordelijk zou zijn voor de gruwelijke moordpartijen in het Houla district in Syrië. De wijze waarop hele families zijn vermoord dragen eerder de handtekening van meedogenloze extremistische moslims die families afslachten die niet bereid zijn hen te steunen in de strijd tegen de Syrische overheid.

De recente campagne (1,2) om nu ook extra druk uit te oefenen op Rusland gaat mij echt veel te ver. Zonder Rusland (en China) was er geen VN-waarnemersmissie in het land, maar hadden de tanks van Saudi-Arabië, Qatar en de NAVO al in Damascus gestaan, na een Libië-stijl no-fly-zone. Amnesty international hitst de situatie op door haar ogen te sluiten voor de gruwelijkheden verricht door het gewapende extremistische moslimgeweld, en alles te wijten aan de regering die juist haar best doet om haar burgers te beschermen tegen dit soort slachtpartijen en moordaanslagen (zoals ook recent nog in Damascus zelf waarbij vele tientallen mensen hun leven verloren).

Hoe is het mogelijk dat Amnesty International haar goede naam zo te grabbel gooit door zó blind haatcampagnes te organiseren?

Met vriendelijke groet,
Joost

Update 3 juli: Op dinsdag 3 juli kreeg ik een brief terug van een publieksvoorlichter van Amnesty International. Hieronder plaats ik de volledige brief die ik ontving. Het is voor mij duidelijk dat Amnesty International naar hartelust meewerkt aan de demonisering van de Syrische Regering. Uit de brief blijkt ook dat zij Rusland en China medeplichtig achten aan de doden in het land. Het is mooi dat er is gereageerd, maar de kleur van Amnesty International inzake Syrië is hiermee wel klip en klaar geworden, zeker als je de uitermate manipulatieve actie rondom Assad en Poetin bekijkt (4).

Ik zou dan ook iedereen die nog vrij is van de propaganda-leugens vanuit de Westerse regeringen, Saudi-Arabië, Amnesty International en Qatar willen aanraden hun donaties aan Amnesty International te stoppen. Ik kan zo'n organisatie niet langer een goed doel noemen.

Hieronder de brief van de heer Stoffelen:
Geachte heer, 

Dank voor uw commentaar hoewel spijtig dat u een dergelijk beeld van ons en de situatie in Syrië heeft. 
Allereerst kan ik u zeggen dat wij alleen een spreekbuis zijn voor degenen die zelf geen stem hebben en wiens mensenrechten worden geschonden, ongeacht 
ras, religie, afkomst, geaardheid en/of geografische invloeden. 

Over Houla berichten wij o.a. het volgende; 


"Vanaf acht uur ’s avonds tot middernacht vuurde het Syrische leger volgens een ooggetuige raketten en mortieren af op delen van Houla, soms wel één per minuut. Gewapende mannen in zwarte uniformen, waarschijnlijk officieren van de Syrische 
inlichtingendienst, vielen huizen binnen en schoten vele burgers dood. Veel mensen zijn nog vermist. Het is onduidelijk of zij zijn gevlucht of ontvoerd".   

Het klopt dat ook aan de zijde van de opstandelingen schendingen lijken te worden begaan, en Amnesty heeft hier ook al verschillende malen op gewezen. 
Tegelijkertijd blijkt telkens weer uit onze onderzoeken (en die van andere organisaties), dat de grote meerderheid van de mensenrechtenschendingen in Syrië wordt gepleegd vanuit de regering of vanuit groeperingen gelieerd aan de regering. Amnesty International voert actie op basis van betrouwbare informatie en gedegen onderzoek. Zie voor meer informatie hierover:http://www.amnesty.nl/over-amnesty/missie-en-werkwijze

Rusland is een van de grootste, zo niet de grootste, wapenleverancier van de Syrische regering. Daarbij is Rusland (samen met bondgenoot China) in de VN-Veiligheidsraad de grootste blokkade voor een oplossing van het conflict. Hoewel Rusland instemde met het vredesplan van Kofi Annan, is inmiddels duidelijk dat het staakt-het-vuren (het centrale onderdeel van dat plan) gefaald heeft. Doordat de VN-Veiligheidsraad echter verlamd is door de Russische houding, kunnen de grove mensenrechtenschendingen in Syrië gewoon doorgaan. Amnesty roept Rusland dan ook op constructief mee te werken aan een oplossing voor de situatie in Syrië, en te stoppen met wapenleveranties. 
Om onafhankelijk onderzoek te waarborgen, is het noodzakelijk dat de VN-missie een mensenrechtencomponent krijgt, die misstanden van beide zijden kan onderzoeken. Ook moet, gezien de zich opstapelende bewijzen voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, de situatie worden verwezen naar het Internationaal Strafhof, zodat onafhankelijk strafrechtelijk onderzoek en berechting kunnen plaatsvinden.
Het beeld van een bezorgde regering die er alles aan doet om de burgerbevolking te beschermen vinden wij volkomen misplaatst. De familie al-Assaad is al 42 jaar (zoon 12-, vader 30 jaar) onafgebroken aan de macht en Amnesty International voert al decennia actie tegen de ernstige schendingen van mensenrechten in Syrië. Deze hele strijd is overigens begonnen door het met grof geweld neerslaan van vreedzame demonstraties.
Ik voeg ter informatie een link naar het laatste Amnesty-rapport over Syrië toe. Dat verscheen op donderdag 14 juni jl.. http://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/2012_06_14_syria_report_plus_photos_compressed_1.pdf

Tot slot moet ik u meedelen dat u in uw mening dat wij "ophitsen tot...." en "haatcampagnes organiseren" echt veel te ver gaat en de realiteit volkomen uit het oog verliest.

Hoogachtend,

Frans Stoffelen
Amnesty publieksvoorlichting
In de avond van 3 juli 2012 heb ik meteen een reactie geschreven die ik ook hieronder plaats:


Geachte heer Stoffelen,

Allereerst wil ik u danken voor de uitgebreide mail die u heeft gestuurd. Omdat u als publieksvoorlichter werkzaam bent heb ik de brief ook toegevoegd aan mijn blog op, en wel op (1).

Uit uw reactie is mij duidelijk geworden dat mijn vermoeden over de wijze waarop Amnesty International de publieke opinie bespeelt, klopt. De recente advertentiecampagne waarin Assad werd neergezet als kindermoordenaar met als vriend de Russische president Poetin spreekt daarbij ook boekdelen (2). De wijze waarop u in uw brief suggereert dat het staakt-het-vuren vooral door de regering zou zijn mislukt getuigt eveneens van enorme vooringenomenheid. Het zijn daarbij vooral Rusland en China (naast vele andere landen overigens, zoals India, vele landen in Midden en Zuid-Amerika en in de regio zoals Libanon, Iran, Irak etc.) die hebben gepleit voor een vreedzame oplossing.

Het zijn echter steeds de gewapende milities geweest die weigerden te onderhandelen, of tot een dialoog te komen. Zij hebben het staakt-het-vuren misbruikt om zich te herbewapenen met wapens uit voornamelijk Saudi-Arabië en Qatar. 

Als jullie werkelijk neutraal zouden zijn dan zouden jullie een soortgelijke campagne opzetten om de absolute a-democratische monarch van Saudi-Arabië samen met  zijn even a-democratische sheik uit Qatar neer te zetten als wapenleveranciers voor het zogenaamde 'vrije' syrische leger en de Salafistische milities die in Syrië moord en dood zaaien.

Nee, Amnesty International verkiest het om de propaganda-lijn te volgen van de Verenigde Staten zoals ze dat ook gedaan hebben in o.a. Libië. Als het aan Amnesty International ligt steunen ze regeringsleiders die menen te mogen beslissen dat bepaalde andere regeringsleiders moeten opstappen of niet. Moet Syrië ook een anarchistische staat worden zoals Libië is geworden door de wijze waarop de no-fly zone is gebruikt om het volledige regeringsleger van Libië te vernietigen?

Ik adviseer de lezers van mijn blog hun steun aan Amnesty International op te zeggen en ik begin te betwijfelen of Amnesty International nog wel gerekend kan worden tot de zogenaamde goede doelen.

Met vriendelijke groet,
Joost

Voetnoten


VOETNOTEN
(1) Campagne tegen Russische houding ten opzichte van Syrië
(2) zie ook: http://iraansnieuws.blogspot.com/2012/05/amnesty-international-steunt-opnieuw.html
(3) http://iraansnieuws.blogspot.nl/2012/03/amnesty-international-via-suzanne.html

woensdag 30 mei 2012

Nederlandse Zaakwaarnemer door Syrië het land uitgezet

De Nederlandse vrouwelijke zaakwaarnemer, Janet Alberda,  in de hoofdstad Damascus is door de Syrische regering gesommeerd het land binnen 72 uur te verlaten.

Dit waarschijnlijk in reactie op de ferme, en vooral ongefundeerde taal van onze half-Joodse minister van buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal, die voor zichzelf al had uitgemaakt dat de doden van al-Houla het werk waren van het Syrische leger, ook al hadden VN-waarnemers zelf deze conclusie nog helemaal niet getrokken.

Ik kan niet anders zeggen dan dat het erg triest is dat we leven in een structuur waarin de westerse landen allemaal hun uiterste best om de regering van Syrië zo zwart mogelijk te maken, en compleet blind zijn voor de brute moordpartijen en aanslagen van extremistische moslimgroeperingen die vaak ook nog eens uit het buitenland afkomstig zijn.

Opmerkelijk is overigens wel dat alleen de nodige westerse landen hebben besloten de Syrische ambassadeurs het land uit te zetten, en dat er geen geluiden zijn uit Azië, Afrika of Zuid-Amerika.

bronnen: http://www.sana.sy/eng/21/2012/05/30/422411.htm en http://www.presstv.ir/detail/2012/05/30/243851/syria-dutch-charge-daffaires-expel/

Voor meer kritische gedachten over de schandalige wijze waarop de EU het terrorisme steunt in Syrië: http://english.pravda.ru/opinion/columnists/30-05-2012/121276-syria-0/

dinsdag 29 mei 2012

Rusland zegt dat VS Internationaal Recht schendt door haar Wetten andere Landen op te Dringen inzake Iran

Rusland toont zich steeds vaker als een antwoord op de imperialistische machtzucht van de VS met haar Europese lakeien. Zeker nu Poetin weer aan de macht is, kunnen we gelukkig nog meer staaltjes van deze verfrissende aanpak gaan zien in de toekomst.

Alexander Lukashevich, woordvoerder buitenlandse zaken Rusland

Rusland heeft zich ingezet tegen de wijze waarop het Westen probeerde de Syrische regering alle schuld in de schoenen te schuiven door te pleiten voor overleg, en door zich sterk te maken voor het vredesproces en de VN-waarnemers. Ook al wil de westerse media ons doen laten geloven dat Rusland en China heulen met het verschrikkelijke bewind in Syrië, ontstaan er toch zeker allerlei breuken in dit machtige propagandaspel. Hoe lang zal het duren voordat duidelijk wordt dat de gruwelijkheden van Houla, Syrië het gevolg waren van extremistische groepen, en niet van het Syrische leger?

Ook wat betreft de wijze waarop Iran wordt afgeknepen doordat de VS probeert haar eigen nationale wetten te laten gelden voor de hele wereld, wordt bekritiseerd door Rusland. Zo vertelde de boven getoonde Alexander Lukashevich dat het in feite ingaat tegen het international recht. Hij stelt ook dat de VS haar positie in de financiële structuur misbruikt tezamen met de status van de dollar om landen zo onder druk te kunnen zetten om de Amerikaanse wil uit te voeren.

Zou het immers niet de taak zijn van de VN om dit soort internationale sancties uit te voeren? Als het niet via de VN kan, dan doet Amerika het gewoon, zoals ze altijd gedaan hebben, op eigen houtje.

We mogen blij zijn dat Rusland haar mond durft open te doen, en ik denk dat ze in de wereld steeds meer bijval zullen krijgen, waarbij ik denk aan China, India en de Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse continent.

bron: http://www.presstv.ir/detail/2012/05/29/243685/us-iran-sanctions-against-intl-law/

Amnesty International steunt opnieuw Staatspropaganda VS


Vandaag ontving ik weer eens een mail van het politburo van de Verenigde Staten. Al eerder schreef ik over de wijze waarop Amnesty International tegenwoordig steeds vaker de spreekbuis is van de Amerikaanse buitenlandse politiek (1). Hun goede naam wordt misbruikt om allerlei propaganda aan de man te brengen.

Dit keer stond er in de mail met grote stelligheid vermeld dat het Syrische leger op brute wijze meer dan 100 mensen had vermoord. Er wordt gesproken over allerlei mortieren en raketten, terwijl inmiddels duidelijk is geworden dat het leeuwendeel van de slachtoffers van zeer dichtbij op gruwelijke wijze zijn vermoord. Iets wat toch wel zeer onwaarschijnlijk het werk van het Syrische leger zou zijn? Waarom zouden zij in hemelsnaam vrouwen en kinderen op deze wijze doden?

Amnesty International doet echter naar hartelust mee met de campagne voor de staatsgreep in Syrië en zal ook vast pleiten voor militair ingrijpen, zoals ze destijds ook erg enthousiast waren om de NAVO Libië plat te laten bombarderen.

Zie voor meer info ook: http://www.activistpost.com/2012/04/amnesty-international-propaganda.html

(1) http://waterput.yolasite.com/english/amnesty-international-and-avaaz-support-escalation-of-violence-in-syria

Terreur Bendes executeren Syrische Families en Europa straft de Regering

Rob Trip, 8 uur journaal 29 mei 2012
Aanvankelijk werd er nog beweerd dat het Syrische leger de dorpen in de Houla regio van Syrië met artillerie had gedood, maar inmiddels hebben de VN-waarnemers geconcludeerd dat het leeuwendeel van de doden het gevolg zijn van brute executies van dichtbij. Op nu.nl was te lezen:

"Aanleiding van het terugsturen van diplomaten is het bloedbad in de Syrische stad Houla. De Verenigde Naties maakten dinsdag bekend dat volgens oogetuigen de meeste van de zeker 108 dodelijke slachtoffers geëxecuteerd zijn. Ze werden van dichtbij neergeschoten, vaak in hun eigen huis. Onder de doden zijn 49 kinderen en 34 vrouwen."  (1)

Eén van de vermoorde kinderen droeg toevallig een bandje met daarop de vlag van Syrië. Dat wilde de terroristen natuurlijk niet hebben: kinderen en families die steun verlenen aan het democratiseringsproces van de Syrische regering (8).
Dus al snel horen we niets meer over deze beschietingen door de tanks, want er blijken nauwelijks mensen gedood te zijn door artillerie van het leger, nog minder dan 20 (2,6). Dit element wordt genegeerd en opeens krijgt het Syrische leger de rol van brute moordenaars van kinderen en vrouwen, die ze van dichtbij zouden neerschieten. Vervolgens zouden ze wegtrekken en de pers in de gelegenheid stellen er goede shots van te maken zodat ze weer in achting stijgen in het westen.

Hoe verzin je zoiets, zou je denken? Maar het wordt gewoon verkondigd in het 8-uur journaal (3). In dat journaal wordt een 11-jarige jongen aan het woord gelaten die vertelt hoe zijn hele familie is afgeslacht door een stel mannen in militaire kleren en burgers. Er wordt dan nog wel bijgezegd dat het verhaal niet gecontroleerd kan worden, maar ondertussen wordt met ontstellende zekerheid beweerd dat het Syrische leger achter deze daden zou zitten (4).

Militaire kleding zegt natuurlijk helemaal niets in het Syrië van tegenwoordig omdat het Vrije Syrische leger ook in camouflagekleding het land onveilig maakt.

Op (6) kunnen we lezen dat de VN-waarnemers hebben gesproken met ooggetuigen en daarbij twee varianten te horen kregen: enerzijds mensen die beweerden dat het pro-Assad groeperingen waren die tekeer zijn gegaan, en anderzijds waren er mensen die zeiden dat het anti-overheidsgroeperingen waren die mensen wilden afmaken die niet bereid waren de wapens op te pakken tegen de regering.Omdat Europa en het Westen al tijden zitten te azen op een kans om de regering van Assad ten val te brengen, hebben ze hun kans gegrepen om gecoördineerd de ambassadeurs van Syrië hun land uit te jagen en onze kersverse Franse president laat ook meteen zijn oorlogszuchtige gezicht zien door weer eens te gaan speculeren over militair ingrijpen (5). Wat dat betreft heb je aan Frankrijk tegenwoordig ook niets meer. Ooit was het een land dat stond voor internationale vrede, maar nu staan ze vaak vooraan om een oorlog te kunnen aanwakkeren.

POSITIE RUSLAND 

Er werd in het 8-uur journaal ook gesuggereerd dat de positie van Rusland en China zou zijn gewijzigd. Dat is nog maar zeer de vraag. De minister van buitenlandse zaken, Sergej Lavrov zei dinsdag 29 mei het volgende:

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov, zei dinsdag de oppositie in Syrië ervan te verdenken met buitensporig geweld een burgeroorlog te willen ontketenen om buitenlands militair ingrijpen uit te lokken. (1, 7)
Hij heeft bovendien de opgestapte leider van de Syrische Nationale Raad beschuldigd van het aanwakkeren van geweld door openlijk te pleiten voor gewelddadig verzet in Syrië, net zo lang totdat er een buitenlandse militaire interventie gaat plaatsvinden.

Hij zei verder ook dat het erg merkwaardig is dat de VN-veiligheidsraad verzocht heeft om een onderzoek te laten verrichten, maar nu al uitgebreid acties onderneemt voordat de conclusies zijn verwoord.


SOORT MOORDEN PAST NIET BIJ SYRISCHE ISLAM
Een voormalig lid van de Britse geheime dienst, Alistair Crooke beschrijft in de onderstaande video dat het haast onmogelijk is dat Syrische soldaten in staat zouden zijn tot het doorsnijden van kelen van kinderen en het van dichtbij neerschieten van hele families, inclusief vrouwen en jonge kinderen. Hij vergelijkt het eerder met een barbaarse stijl die past bij de manier waarop in Irak mensen zijn vermoord door anti-shia groeperingen.


Zie ook:  Unholy Alliance Forming Against Syria (29 mei door Ismail Salami) en het verslag van Stephen Lendman: Anti-Syrian propaganda promotes War 


VOETNOTEN
(1) http://www.nu.nl/buitenland/2821816/westerse-landen-wijzen-syrische-diplomaten.html

maandag 28 mei 2012

Wat gebeurde er werkelijk in Houla, Syrië?

update op 29 mei te lezen op: Terreurbendes executeren hele families en Europa straft de Syrische Regering

Inmiddels ontstaat er meer duidelijkheid over wat er werkelijk gebeurd is rondom de slachting in Houla op vrijdag 25 mei 2012. Hieronder een verslag van de VN-vertegenwoordiger van Syrië, Al- Ja'afari.


Na het vrijdagsgebed op 25 mei 2012 reden 200 tot 300 gewapende mannen vanuit allerlei plaatsen in de omgeving in hun pick-up trucks naar al-Houla, alwaar ze aanvallen uitvoerden op veiligheidstroepen in die regio tussen 14.00 en 23.00u. Hij zegt daarbij dat het hier duidelijk om een zeer geplande operatie is gegaan.

Nadat ze militairen en veiligheidspersoon hadden aangevallen begonnen de gewapende mannen burgers te vermoorden, om vervolgens door te trekken naar een andere stad waar ze het nationale ziekenhuis in de brand staken, tezamen met huizen en de oogsten van enkele boeren. Daarna hebben ze opnieuw tientallen onschuldige burgers gedood in een ander dorpje nabij al-Houla, genaamd al-Shummariyeh.

We hebben het dus niet over een incident, maar we spreken over een serie van operaties die plaatsvonden in de regio.


In deze materie spelen psychologische factoren een grote rol. Mensen horen graag dat wat ze willen horen. Zo kun je simpelweg alles afdoen als onzin als het afkomstig is van niet-westerse informatiebronnen. Wellicht moeten we ons openen voor de mogelijkheid dat ons een rad voor de ogen wordt gedraaid omdat het Westen samen met hun niet-democratische vrienden van de Golfstaten af willen van de regering in Syrië, simpelweg vanwege haar kritische houding ten opzichte van het westen en haar vriendschappelijke houding ten opzichte van Iran.

Daarvoor wordt alles uit de kast gehaald. Laten we hopen dat de koppen in de kranten net zo groot worden als bekend wordt wat er werkelijk is gebeurd in de Houla-streek in Syrië. De kans is echter groot dat we daar weinig meer over zullen horen, simpelweg omdat dat nieuws ongewenst is. Welkom in het moderne vrije westen.Op de dag van de bloedbaden rondom Houla bracht de Syrische nieuwszender beelden over slachtpartijen in enkele dorpen. Het wordt me nu duidelijk dat dit enkele dorpen zijn waarover al Ja'afari over spreekt. Lees er meer over op: http://iraansnieuws.blogspot.com/2012/05/gruwelijke-bloedbaden-aangericht-door.html en bekijk ook eens het getuigenverslag terug te vinden op de blog van Willy van Damme (http://willyvandamme.wordpress.com/2012/05/27/het-bloedbad-in-houl-een-versie/)

Ooggetuigenverslag van hoe de anti-regeringstroepen hebben huisgehouden in Taldao en al-Hula op Anna News (1 juni 2012)

Update 24 juni: Een Duitse Journalist heeft ook sterke twijfels over wat er gebeurde in Houla. Gesprek met ooggetuige: http://www.syrianews.cc/syria-another-german-journalist-has-doubts-about-houla-massacre-845.html


bronnen: 
http://www.rt.com/news/damascus-refutes-accusations-houla-massacre-339/ , http://www.sana.sy/eng/22/2012/05/28/421878.htm en http://www.presstv.ir/detail/2012/05/28/243440/iran-condemns-massacre-in-houla/
http://www.rt.com/news/houla-massacre-un-syria-635/ (VN gebruikt voor informatie telefoongesprekken van alleen de oppositie)

Al Ja'afari: "Landen die vrede willen in Syrië moeten stoppen met het bewapenen van het Verzet"

De VN-afgezant voor Syrië heeft na het bloedbad van Houla nog eens gezegd dat zij deze daad verafschuwen en verantwoordelijkheid ontkennen. De voorzitter van de VN-waarnemers, Robert Mood, zou op geen enkele wijze de schuld van deze misdaad in de schoenen van het Syrische leger hebben geschoven.Al Ja'afari pleitte er ook voor dat de landen die nu wapens leveren aan het Syrische verzet daarmee stoppen omdat dat de vrede in het land ernstig belemmert.

http://www.sana.sy/eng/22/2012/05/28/421878.htm

zondag 27 mei 2012

Propagandafoutje BBC: plaatste foto van Irak en deden alsof het slachtoffers uit Syrië waren


De BBC staat erom bekend dat ze altijd naar hartelust propaganda uitzenden om de officiële lijn van de regering te ondersteunen. Zoals bekend wil Engeland samen met de EU, de VS en de autocraten van de golfstaten een staatsgreep forceren in Syrië. Het is dan ook nuttig om de meest dramatische beelden te tonen waaruit blijkt hoe verschrikkelijk het Syrische leger wel niet is.

Dit keer zijn ze in hun enthousiasme weer eens de mist ingegaan. De bovenstaande foto werd geplaatst op de site van BBC met daarbij de tekst: Bloedbad in Houla, Syrië veroordeeld terwijl verontwaardiging stijgt (1). Natuurlijk ben je geneigd toch enige waarde te hechten aan de verslaggeving van BBC en de beelden van vele lijken brandt op de netvliezen van de lezers. "Is het niet gruwelijk? Moeten we niet ingrijpen?" is wat de oorlogszuchtige machthebbers willen dat de burgers massaal gaan denken.

Wat blijkt echter het geval te zijn? Deze foto is helemaal niet afkomstig uit Syrië, maar blijkt een foto te zijn, afkomstig uit 2003, nadat een massagraf was ontdekt! Dit werd ontdekt door de fotograaf zelf, namelijk Marco di Lauro (2,4).

We hebben al eens eerder gezien dat de BBC uit de bocht vloog met haar wens om haar overheid te steunen in hun propagandastrijd. Zo kunnen sommigen zich wellicht nog herinneren dat onze Britse vrienden ten tijde van de imperialistische strijd tegen de regering van Libië,  beelden toonden waarvan werd beweerd dat ze afkomstig waren van het groene plein van Tripoli. Daar zouden vele mensen staan te protesteren tegen Gaddafi. Terwijl de nieuwslezers dit verhaal vertellen zien we beelden van een menigte mensen die met de vlag van India staan te wapperen.


De Syrische overheid ontkent overigens betrokkenheid bij de slachtpartij in Houla. De slachtoffers zouden zelfs vooral mensen zijn die loyaal zijn aan de regering (3).

Zie verder ook: http://www.presstv.ir/detail/2012/05/27/243333/terrorists-behind-houla-massacre-syria/


Op 27 mei konden we nog een teletekstberichtje zien waarin te lezen was dat het hoofd van de missie in Syrië, Robert Mood, nog in het midden liet wie verantwoordelijk was voor het bloedbad. Desondanks ratelt de propaganda door en wordt 'algemeen aangenomen dat de beschietingen het werk was van het leger'. Alsof het leger opeens zou besluiten 116 mensen te doden, waaronder allerlei kinderen!? Hoe bizar moet het worden. De leugens verkopen echter goed. Gelukkig weet Rusland inmiddels beter en reageert het niet onmiddelijk op allerlei propagandatrucs. Frankijk en Engeland hadden de messen alweer tussen hun tanden.
Op http://www.presstv.ir/detail/2012/05/27/243383/uk-damascus-houla-carnage/ wordt beweerd dat Groot-Brittannië ook achter wapenleveranties zit voor het gewapende verzet, en dat ze in februari daarop betrapt zouden zijn. Het westen speelt een uitermate smerig spel. Laten we hopen dat we uiteindelijk hun ware gezicht aan de massa's kunnen laten zien.

zie over de veiligheidsraad n.a.v. Houla: http://www.rt.com/news/un-security-syria-houla-348/


Terwijl de veiligheidsraad in haar veroordeling zowel het Syrische leger, als de moordende bendes noemt, wordt in het onderstaande teletekstbericht wel heel duidelijk de bal in de handen van het Syrische leger gelegd (5). Ook de laatste alinea citeert zoals gebruikelijk de bronnen van de activisten om zo het Syrische Leger opnieuw zwart te kunnen maken. De propaganda is oogverblindend.Volgens de VN-woordvoerder van Syrië, Ja'afari staat er in de werkelijke persverklaring niets over de Syrische overheid.

"If you go to the language in which the press statement was written, you will find that nothing in that indicates that the Council is blaming the Syrian government forces for the killings and the preparations of the massacres,” Ja'afari said. (5)

Op (6) kun je op de site van de VN de verklaring zelf lezen, waar duidelijk beide partijen worden genoemd. Ook wordt erin gesteld dat er nog nader onderzoek moet plaatsvinden. Ik haal dat stukje even aan:

The members of the Security Council condemned in the strongest possible terms the killings, confirmed by United Nations observers, of dozens of men, women and children and the wounding of hundreds more in the village of El-Houleh, near Homs, in attacks that involved a series of Government artillery and tank shellings on a residential neighbourhood.  The members of the Security Council also condemned the killing of civilians by shooting at close range and by severe physical abuse. The members of the Security Council extended their profound sympathies and sincere condolences to the families of the victims, and underscored their grave concern about the situation of civilians in  Syria.

Such outrageous use of force against civilian population constitutes a violation of applicable international law and of the commitments of the Syrian Government under United Nations Security Council resolutions 2042 (2012) and 2043 (2012) to cease violence in all its forms, including the cessation of use of heavy weapons in population centres.  The members of the Security Council reiterated that all violence in all its forms by all parties must cease.  Those responsible for acts of violence must be held accountable.  The members of the Security Council requested the Secretary-General, with the involvement of UNSMIS [United Nations Supervision Mission in Syria], to continue to investigate these attacks and report the findings to the Security Council.

Dit artikel is ook verschenen op: harten 8Voetnoten
(1) http://mediawerkgroepsyrie.wordpress.com/2012/05/27/fake-bbc-pictures-about-houla-horror-truth-is-elusive-lies-are-easier-to-spot/
(2) http://shineyourlight-shineyourlight.blogspot.ca/2012/01/9-nike-years-of-war-in-iraq.html
(3) http://www.rt.com/news/damascus-refutes-accusations-houla-massacre-339/
(4) http://lizzie-phelan.blogspot.com/2012/05/bbc-illegally-uses-image-of-iraqi.html
(5) http://www.presstv.ir/detail/2012/05/28/243425/syria-censures-unsc-statement-on-houla/
(6) http://www.un.org/News/Press/docs/2012/sc10658.doc.htm

Gruwelijke bloedbaden aangericht door Gewapend Verzet in Syrië in Taldo en al-Shumariyeh

De Syrische nieuwszender Sana plaatste gruwelijke beelden van moordpartijen in de streek rondom Homs. Terwijl de Westerse media over elkaar heen rolden om schande te spreken over de vermeende aanslagen in Houla (noord-westen van Homs), en Frankrijk opriep om de (ontwrichtende) 'Vrienden van Syrië' maar weer eens samen te roepen om nog meer aanslagen te kunnen sponsoren, worden dit soort slachtpartijen niet getoond, of ze worden gepresenteerd als uitgevoerd door de Syrische overheid.

Als je een stevige maag hebt kun je de gruwelijke beelden zien op: New Massacres by Terrorist Groups

Voor een kritische analyse door Tony Cartalucci over de mogelijkheid dat een groot deel van de doden die door het Syrische leger zouden zijn uitgevoerd, in feite door allerlei moordcommando's zijn uitgevoerd kun je terecht op GlobalResearch: US Nato seek to Trigger Instability, Deathsquads against Families

Toen de VN-waarnemers aankwamen op de plaats van onheil stond het 'Vrije Syrische Leger' al klaar om te zeggen dat ze zich niet meer aan het vredesplan van Annan ging houden. Alsof ze zich er ooit aan gehouden hebben. Dit vredesplan is vanaf het begin een doorn in het oog geweest van de Westerse regimes in Europa en de VS. Samen met hun vrienden in Saudi Arabië en Qatar willen ze simpelweg af van de Syrische regering vanwege hun kritische houding ten opzichte van Israël en vanwege hun vriendschappelijke houding ten opzichte van Iran.

Op Kuna kun je een bericht lezen waarin de Syrische Nationale Raad (die club opgezet door de 'Vrienden' van Syrië) stelt dat de afslachting van kinderen en families het werk zou zijn van de overheid...waarom zou de Syrische overheid in hemelsnaam met messen kinderen ombrengen? Dat lijkt toch eerder het handelsmerk van de bloeddorstige killers van de door het Westen gesponsorde moordenaars?

zaterdag 26 mei 2012

Obama zou in het geheim goedkeuring hebben gegeven aan het bewapenen van Syrisch Verzet

President Obama, de leider van de coalitie tegen de Syrische regering, zou volgens Israëlische bronnen toestemming hebben gegeven voor het bewapenen van de Syrische opstandelingen. Het zou hierbij vooral gaan om anti-tank wapens (1). Ban Ki-Moon, de marionet van de VS, heeft gezegd dat Al-Qaida-krachten actief zijn in Syrië. Hij heeft er helaas niet bijgezegd dat deze Al-Qaida lui worden bewapend door de regimes van de Verenigde Staten, Saudi Arabië en Qatar.

Er werd door de vice-president voor vredesmissies, Hervé Ladsous, van de VN nog gesteld dat er een 'derde kracht' actief is in Syrië, die het er vooral op gemunt heeft om de regering ten val te brengen (2). Dit is dezelfde intentie die ook de EU met haar sancties beoogt te verwezenlijken.

(1) http://rt.com/usa/news/debka-obama-anti-tank-syria-914/
(2) http://www.sana.sy/eng/22/2012/05/26/421489.htm

vrijdag 25 mei 2012

Containers vol met wapens van Qatar voor Gewapend Verzet tegen Syrië onderschept in Libanon

Libanese bronnen hebben eind april 2012 een schip onderschept waarin containers vol met wapens uit Qatar zijn aangetroffen. Deze wapens waren op weg naar Syrië om daar te worden afgeleverd aan het door het westen gesteunde gewapende verzet tegen de overheid van Syrië.

Lutfallah 2 in Beiroet
We kennen dit soort gedrag van de machtswellustige sheik van Qatar. Bij de Westerse vernietiging van de Libische staat door de NAVO is er ook veel wapentuig, inclusief tanks, geleverd door de oliestaat. De VS wil nu ook officieel in de voetsporen treden van Qatar door nu ook wapens te gaan leveren voor hun vrienden ter bevordering van de staatsgreep in Syrië. Een prachtige manier om het vredesproces van Annan de nek om te draaien (bron).

Nederland zal zeker niet protesteren tegen dit soort wapentransacties. Wij genieten immers van onze lakeienrol ten opzichte van de VS.

Willy van Damme bericht op zijn blog op 9 mei over een andere wapenvondst door de Libische veiligheidsdiensten van ditmaal een Italiaans schip.

bron: http://www.presstv.ir/detail/2012/05/25/242958/qatari-ammo-found-syriabound-arms/

zondag 20 mei 2012

Duitsland steunt openlijk oppositie in Venezuela

In een bericht van Rachel Boothryod staat dat Duitse diplomaten naar Latijnsamerika zijn geweest en daar geen  enkel bezoek hebben gebracht aan de Venezolaanse regering, maar alleen hebben gesproken met de oppositiepartij MUD van Radonski. Daarentegen hebben ze later wel gesproken met regeringsfunctionarissen van bijvoorbeeld Chili.

Volgens dit bericht zou Duitsland binnen de EU ook hebben voorgesteld om openlijk ervoor uit te komen dat de EU de oppositie in Venezuela steunt.Dit lijkt weer een knap staaltje Europese politiek dat we inmiddels steeds meer kunnen vergelijken met de Amerikaanse buitenlandse politiek. Regeringen die je onwelgevallig zijn die probeer je op allerlei manieren gezamenlijk aan te pakken. Denk hierbij aan Libië, Syrië, Iran en nu ook zelfs Venezuela. Bij de verkiezingen in september stemmen de Westerse neokolonialisten voor de partij van de VS-belangen, namelijk MUD van deze Capriles Radonski.

Laten we hopen dat dit allemaal stuiptrekkingen zijn van een imperialistisch elitair systeem van megalomane machthebbers die uiteindelijk hun macht zullen moeten afstaan aan de wensen van het volk. Dat ze niet langer vooral de spreekbuizen zijn voor economische groei, wat vaak gelijk staat aan het vechten voor de belangen voor de grote corporaties en het succes van het parasitaire bankwezen.

bron: http://venezuelanalysis.com/news/6994

donderdag 17 mei 2012

India confronteert VS over Iran - Ze verlagen slechts een klein beetje de import vanuit Iran, maar breiden handel uit

Half mei lijkt ook India gedeeltelijk gebogen te hebben voor de wetten van de VS. Zij hebben besloten de olie-import van Iran te reduceren, van 17,4 miljoen ton olie in 2011-2012, naar 15,5 miljoen ton in 2012-2013.

Bhadrakumar, auteur van Asia Times, vraagt zich af wat de VS India als tegenprestatie heeft gegeven. Het lijken weer goede tijden voor het Amerikaanse Rijk, nu ook Pakistan weer bereid lijkt de grenzen naar Afghanistan weer open te stellen voor de NAVO-oorlogsmacht.

Zie voor meer info: http://www.atimes.com/atimes/South_Asia/NE17Df03.html

Begin Juni wordt echter duidelijk dat India maar een heel klein beetje heeft meegebogen. In het onderstaande interview wordt duidelijk dat India de banden met Iran ook wil versterken om Iran ook te kunnen gebruiken als doorvoerland via de snelwegen en zelfs via het spoor om zodoende het transport met andere midden-aziatische landen te regelen.Hoe zal de VS hiermee omgaan? Wat zullen ze doen om India te straffen voor hun opstandigheid tegen het Amerikaanse rijk? India weet toch dat zij dienen te gehoorzamen aan de wetten die door het Amerikaanse congres zijn aangenomen?

Leider van Zootje Ongeregeld van Syrische Nationale Raad stapt op

In hun pogingen om het Syrische verzet te steunen om de regering van Assad ten val te brengen heeft Nederland samen met haar Amerikaans-Europese partners niet alleen besloten het volk van Syrië te straffen door steeds maar meer sancties tegen Syrië af te kondigen, maar ook actief het verzet te steunen.Ze hebben daarvoor gekozen om de Syrische Nationale Raad een hart onder de riem te steken. Deze groep van ballingen waarvan een groot deel al jaren niet meer in Syrië is geweest, had een leider in de vorm van  professor Burhan Ghalioun die in Parijs woont. Deze heeft nu besloten om het bijltje erbij neer te leggen omdat er zoveel verdeeldheid is onder zelfs deze groep.

Zou Nederland een kritisch woord durven laten vallen of gaan ze gewoon actief door met het steunen van dit soort ballingengroepjes, of steunen ze wellicht liever dit soort democratie-lievende legertjes zoals je kunt zien in het onderstaande filmpje? In de video van 16 mei 2012 kun je Kapitein Mousa Al-Jabban zien spreken op het platteland van Edlib namens een 'bataljon' met de naam  Shohada Al-Horeia van het Vrije Syrische leger. Zouden zij ook hun best doen om mee te werken aan de VN-missie van Kofi Annan?Deze video is afkomstig van de site van Syrian Documents

Korte documentaire over Schoolkinderen in het Libische Sirte na de Revolutie van de NAVO

Vorig jaar wist de NAVO erin te slagen om haar vijand, Moammar Gaddafi te doden. Ze hebben daarbij een welvarend land compleet de vernieling in gebombardeerd. In de onderstaande korte documentaire kun je een beeld zien van de effecten van deze gewetenloze missie van de NAVO op de stad Sirte. Zoals bekend stak de NAVO geen enkele hand uit om de burgers in die stad te helpen tegen de belegering van de Rebellen die met zwaar geschut de burgers bestookten.

Sterker nog, de NAVO heeft actief meegeholpen om de burgers die een andere mening hadden dan de NAVO het zwijgen op te leggen. Geef de NAVO een no-fly zone en ze zorgen voor een machtswisseling door de volledige defensie van een land te vernietigen.

In de onderstaande documentaire zie je hoe kinderen in Sirte weigeren om geïndoctrineerd te worden met de propaganda van de door de NAVO-gesteunde Rebellengroepen. Dit leidt tot de nodige spanningen onder de kinderen, die vaak de mening van hun ouders verdedigen. Een fascinerend document.

Google Maps verwijdert naam 'Perzische Golf' uit haar Systeem

Google meent zich ook meer met de internationale politiek te moeten gaan bemoeien. Als je nu kijkt naar de kaart van de wereld, en inzoomt op de Perzische golf, is de naam 'Persian Gulf' verwijderd. Alle wateren eromheen dragen namen, maar het water aan de Iraanse kust is naamloos geworden.


Google moet haast wel haar hoofd hebben laten buigen naar de wil van de Amerikaans/Arabische machten die Iran zien als een land met een ongewenste filosofie over het leven. De Perzische golf zou volgens de Arabieren aan de zuidkust eigenlijk de 'Arabische Zee' moeten heten. Google vond het nodig om zelfstandig te bepalen dat dit water ten zuiden van Iran niet langer de Perzische Golf mag heten.


Hoe bizar kan het worden, vraag ik me dan toch af? Gaan ze nu bij het NOS-journaal straks ook spreken over de Arabische Golf als een politiek statement tegen Iran?


zie voor meer info: http://rt.com/news/line/2012-05-17/#id31096 en http://rt.com/news/iran-gulf-google-criticism-690/


zaterdag 12 mei 2012

Mood: "Situatie in Syrië rustig" - Inmiddels 157 waarnemers in Syrië

De Noorse Generaal Mood, de leider van de VN-waarnemingsmissie in Syrië heeft gezegd dat de situatie op de grond in Syrië rustig is. De 157 waarnemers zijn inmiddels gestationeerd in plaatsen als: Damascus, Homs, Hama, Idleb, Daraa and Aleppo. De waarnemers zijn afkomstig uit 48 landen; de militaire waarnemers komen uit 27 landen.De Generaal zei ook dat de waarnemers vriendelijk worden ontvangen door de Syrische bevolking. Hij voegde eraan toe dat de waarnemers het lijden van de Syrische bevolking zien en dat zij hun best zullen doen om de Syrische aspiraties op een vredige wijze te kunnen realiseren.

bron: http://www.sana.sy/eng/22/2012/05/11/418356.htm

Tekort aan Gas om te koken in Syrië door Europese Sancties

De Olieminister van Syrië, Sufyan al-Allaw, heeft bekend gemaakt dat er door de sancties van de Europese Unie een tekort aan het onstaan is van gas. Hierdoor wordt het moeilijker voor de Syrische bevolking om nog te koken op gas.We mogen trots zijn op onszelf met onze stoere sancties om een regering in een soeverein land te laten vallen, terwijl het zich verdedigt tegen de ene terroristische aanval na de andere, waarbij het ook regelmatig de nodige buitenlandse strijders arresteert, waaronder soms ook Europeanen (1).

Gelukkig zijn er ook nog landen die niet meedoen aan deze waanzin, waardoor Syrië in staat is om nieuwe contracten af te sluiten. Zo leveren Iran en Venezuela diesel. Iran zou ook gas leveren. Volgens de minister zou er tevens contact gelegd zijn met Algerije die ook positief zouden hebben gereageerd (2).

Wat was ook alweer de reden voor die sancties tegen Syrië? Was dat niet om te verhinderen dat de regering haar eigen volk aanviel? Is daar - sinds het verdrijven van het gewapend verzet in Homs - sprake van? Zou het niet logischer zijn om de sancties te verminderen om zo meer steun te geven aan de VN-waarnemersmissie in Syrië, en de bereidheid van de regering om daaraan volop mee te werken? Waarom worden de politieke veranderingen niet toegejuicht? Waarom blijft Europa de gewapende opstand steunen?

Update 25 mei 2012: Inmiddels is een tanker vol met diesel uit Venezuela aangekomen, ondanks de sancties van de regimes uit Europa en de VS gericht tegen het Syrische volk ter ondersteuning van het gewapende , voornamelijk salafistische verzet (3)

BRONNEN
(1) http://iraansnieuws.blogspot.com/2012/05/syrie-geeft-veiligheidsraad-namen-van.html
(2) http://www.sana.sy/eng/24/2012/05/12/418578.htm
(3) http://counterpsyops.com/2012/05/24/allaw-venezuelan-oil-tanker-loaded-with-35000-tons-of-diesel-arrived-in-syria/

vrijdag 11 mei 2012

Syrië geeft Veiligheidsraad Namen van 26 Gearresteerde Buitenlandse Terroristen

Om nog maar eens aan te tonen dat de buitenlandse bemoeienis met Syrië erg groot is, heeft de vertegenwoordiger van Syrië voor de VN, Bashar al-Jafari, een lijst met 26 namen gegeven aan de leden van de VN-veiligheidsraad.

De mensen die op deze lijst staan zijn allemaal buitenlanders die hebben toegegeven dat ze Syrië binnengekomen zijn om terroristische aanslagen te plegen. Het zijn dit soort mensen die door het Westen worden gesteund, o.a. met de logistieke steun van de heer Rosenthal.

Zo staat er op de lijst een Fransman, een Belg en een Engelsman.

Zie voor meer informatie: http://www.presstv.ir/detail/240595.htmlLees ook de duidelijke kritiek van Sergej Lavrov op de wens van enkele landen om de regering van Syrië te laten vallen: http://www.presstv.ir/detail/240616.html

zondag 6 mei 2012

Syrisch/Arabische Stammen Verbieden Collaboratie met BuitenlandersIn de Homs-regio is in de plaats Hadida de 12e bijeenkomst gehouden van Syrische en Arabische stammen. Tijdens deze bijeenkomst is gepleit voor de integriteit van Syrië. Ook is vertrouwen geuit in het vermogen van de Syriërs om de verschillende krachten weer bij elkaar te brengen. Zij hopen dat de internationale VN-waarnemers objectief kunnen zijn en niet alleen kijken naar wat het Syrische leger doet, maar ook aandacht schenken aan de vele terroristische aanslagen die plaats vinden.

Zij hebben zich tevens uitgesproken tegen buitenlandse inmenging en collaboratie met buitenlanders om het geweld in Syrië verder aan te wakkeren.

Lees er meer over op: http://www.sana.sy/eng/21/2012/05/06/417048.htm
voor berichten over terroristische aanslagen in Syrië zie bijvoorbeeld de aanslagen in Aleppo op onze bevrijdingsdag zie http://www.sana.sy/eng/337/2012/05/06/416955.htm. Als je dit soort foto's ziet bedenk dan dat deze aanslagen worden gepleegd door groeperingen die worden gesteund door de EU, de VS en de golfstaten.


vrijdag 4 mei 2012

Vredesplan van Annan verloopt nog gewenst (4 mei 2012)


Generaal Robert Mood, de leider van de VN-waarnemersmissie in Syrië is hier te zien op een foto waarin hij begeleid wordt door leden van het Vrije Syrische Leger. Volgens een woordvoerder van Kofi Annan verloopt de vredesmissie redelijk goed en is het ook onredelijk om te verwachten dat een conflict van meer dan een jaar zomaar even in een paar weken zou kunnen worden opgelost.

De Amerikanen zijn er op gespitst om de missie van de VN snel te torpederen omdat ze van de regering van Assad afwillen. Een perswoorvoerder van het Witte Huis, de heer Jay Carney, heeft op 3 mei gezegd dat het plan van de VN niet werkt en dat er moet worden uitgekeken naar andere manieren om op te treden.

(bron: http://www.presstv.ir/detail/239530.html en http://www.sana.sy/eng/22/2012/05/04/416829.htm)