donderdag 31 januari 2013

Misleiding van Tweede Kamer over Syrië door Ministerie van Buitenlandse Zaken?

In twee documenten van het ministerie van Buitenlandse zaken van eind januari 2013 wordt gesproken over Syrië (1,2). In beide berichten komen dezelfde zinsnedes voor die toch uitermate opmerkelijk zijn voor iemand die zich wat meer in de Syrische kwestie heeft verdiept. In de brief aan de tweede kamer van 29 januari 2013 kunnen we de volgende passage lezen (vet gedrukte tekst door mij aangebracht):

PvdA-Minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans

"De situatie in Syrië blijft erg zorgwekkend. Het geweld gaat door en steeds meer burgers worden slachtoffer daarvan. Een politieke oplossing voor het conflict lijkt ver weg. Tijdens een toespraak op 6 januari jl. bleek wederom dat President Assad niet bereid is tot enige vorm van constructieve dialoog. Hij ontkende dat er een opstand gaande is in Syrië, zag geen ruimte voor een politieke transitie en zette in op verdere intensivering van het gewapend conflict. Het kabinet blijft derhalve van mening dat Assad geen deel zal kunnen uitmaken van het nieuwe Syrië.

In zijn toespraak wees Assad internationale bemiddeling van de hand, hetgeen het werk van VN-vertegenwoordiger Brahimi ernstig bemoeilijkt. Brahimi blijft inzetten op een vredesplan op basis van het Genève communiqué van 30 juni jl. en heeft hierover op hoog niveau overleg gevoerd met de VS en Rusland, en met de National Coalition for Syrian Revolutionary and Opposition Forces (‘de Coalitie’) en regionale actoren. Zijn laatste gesprek met de VS en Rusland heeft vooralsnog niet tot een doorbraak geleid. 

Het kabinet is voorstander van een politieke oplossing van het conflict, steunt Brahimi in zijn werk en ziet in de weigering van Assad om aan een politieke oplossing deel te nemen een bevestiging van de noodzaak om waar mogelijk de druk op het regime op te voeren (2)."

Het is ronduit fascinerend, maar zeker ook zorgwekkend om te lezen hoe het ministerie hier halve waarheden verkondigt en daarmee ook de tweede kamer misleidt. Laten we dit bovenstaande stuk eens doorlopen en dan vooral aandacht schenken aan de door mij vetgedrukte delen.

PRESIDENT ZOU NIET BEREID ZIJN TOT DIALOOG
Al sinds een zeer vroeg stadium in het conflict heeft president Assad zich opengesteld voor dialoog met de oppositie. Het is juist de oppositie geweest die pertinent heeft geweigerd een dialoog aan te gaan. De 'Coalitie [van Doha]' zoals deze hierboven wordt gemeld heeft nadrukkelijk in haar manifest staan dat er niet onderhandeld mag worden met de Syrische overheid zolang president Assad er nog is. Met andere woorden: de enige manier voor de president om in dialoog te gaan is door niet aan de dialoog mee te werken. Dat is het standpunt van de oppositie en daarmee ook van de Nederlandse regeringNEDERLAND STELT DAT PRESIDENT ASSAD GEEN DEEL MAG UITMAKEN VAN HET NIEUWE SYRIË
Nederland denkt schijnbaar het recht te hebben om te mogen oordelen wat het resultaat is van een eventuele dialoog tussen de oppositie en de overheid in Syrië. Zij zeggen niet dat het resultaat volledig afhankelijk is van de uitkomsten van de dialoog en dat het in de handen van het Syrische volk ligt. Nee, Nederland is van mening dat zij kunnen bepalen dat de president niet in het nieuwe Syrië een rol mag spelen. Hierbij negeren zij volledig iedere vorm van democratie. Zou het immers niet de keuze van het Syrische volk moeten zijn om te bepalen wie de toekomstige president van Syrië is. President Assad geniet nog altijd veel steun in Syrië en die steun lijkt eerder toe te nemen dan af te nemen a.g.v. de vele bloeddorstige en gruwelijke aanslagen van de tegenstanders van de president en de huidige seculier overheid.

INTERNATIONALE BEMIDDELING ZOU VAN DE HAND GEWEZEN WORDEN DOOR PRESIDENT ASSAD
President Assad heeft actief meegewerkt met de waarnemingsmissie van de Arabische Liga, en met die van de VN. Ook is zij een voorstander geweest van de bemiddelingen van Kofi Annan en Lakhdar Brahimi. Ze is wel kritischer geworden ten opzichte van deze laatste omdat hij niet bepaald neutraal lijkt te zijn. Hij lijkt namelijk zelf van mening te zijn dat Assad dient op te stappen. Het probleem ligt juist bij de Westerse landen en landen als Turkije en Qatar die iedere bemiddelingspoging blokkeren en ook met alle macht proberen het communiqué van Geneve te dwarsbomen. Rusland heeft er op 31 januari nog over geklaagd dat vooral de Verenigde Staten alles in het werk stellen om dit communiqué te verzwakken (3).

Eén cruciaal punt in dit communiqué is dat alle landen hun best moeten doen om de strijdende partijen aan de tafel te brengen. Dit is nu juist wat landen als Frankrijk, Engeland en de VS niet willen: zij hebben een obsessie ontwikkeld rondom de positie van president Assad. Zij wensen een staatsgreep en een dialoog brengt een staatsgreep in gevaar. Ook Nederland staat met haar standpunt aan de zijde van Frankrijk, Engeland en de VS, terwijl Rusland en China juist wel pleiten voor dialoog, maar machteloos zijn als de westerse landen niets doen om de oppositie te laten spreken met de overheid.

Genève, de plaats waar het communiqué over Syrië werd getekend op 30 juni 2012
waar de Westerse landen eigenlijk een beetje mee in de maag zitten omdat het pleit
voor een politieke dialoog zonder iets te zeggen over de positie van President Assad

KABINET VOORSTANDER VAN POLITIEKE OPLOSSING?
Het is dan ook ronduit absurd als Nederland stelt een voorstander te zijn van een politieke oplossing terwijl ze zó overduidelijk partij kiezen voor de oppositie, waarvan substantiële delen vooral gericht zijn op het vernietigen van de seculiere staat Syrië, om een sharia-staat op te richten. Als Nederland werkelijk serieus een voorstander zou zijn van een politieke oplossing zou ze haar best doen om de oppositie aan de tafel te krijgen om te overleggen met de Syrische overheid, en dan is het van secundair belang of president Assad daar nu bijzit of niet. Het gaat om de dialoog die een einde kan maken aan het bloedvergieten. Momenteel wordt mede door het Nederlandse beleid een situatie in stand gehouden waarbij via Turkije stromen Salafistische strijders uit het buitenland met wapens uit Qatar en Saudi-Arabië kunnen voortgaan met het terroriseren van het Syrische volk, waarbij de schuld bij de Syrische overheid zou liggen.

De ironie wil dat in de brief van 26 januari aan de kamer ook gesproken wordt over de situatie in Mali. Hierbij wordt de volgende zinsnede gebruikt:

"De Malinese autoriteiten dienen hun verantwoordelijkheden te nemen ten aanzien van de bescherming van de Malinese bevolking en het vinden van een politieke oplossing." (1)

Hieruit valt te concluderen dat Nederland het een verantwoordelijkheid vindt van de autoriteiten om haar bevolking te beschermen tegen terroristisch geweld. Als echter de Syrische autoriteiten haar volk wil beschermen tegen het terroristisch geweld van de gewapende bendes dan blijkt dit principe klaarblijkelijk geen waarde te hebben.

CONCLUSIE
Het zijn juist landen als Rusland, China, Iran, Irak, Libanon, India en vele landen in Latijns-Amerika die al vanaf het begin hebben gepleit voor een politieke dialoog tussen de strijdende partijen. Het is de houding van landen als Nederland die ervoor heeft gezorgd dat een politieke dialoog haast onmogelijk is geworden vanwege de ongebreidelde steun voor de gewapende bendes en oppositie in Syrië en haar consistente demonisering van de Syrische overheid middels woorden en sancties.

Ondanks de vele aanslagen, de vele gruwelijkheden die voornamelijk zijn uitgevoerd door de gewapende extremistische moslimgroeperingen weigert Nederland haar obsessie met de val van Assad op te geven, en blijven ze schermen met vage termen over politieke oplossingen, zonder ook maar iets te doen om een dialoog mogelijk te maken. De positie van Nederland die naadloos aansluit bij de VS die ook streven naar een staatsgreep in Syrië is schandelijk en wordt verhuld door misleidende uitspraken.

Zie voor meer over de Israël-minnende positie van Frans Timmermans in de tweede sectie in het artikel: Engeland vindt Israëlische aanval op Syrië legitiem (4).

Hieronder een interview met prof. Seyed Mohammad Marandi die een perspectief presenteert die nogal contrasteert met de visie van de heer Timmermans:


Dit artikel is ook onder de aandacht gebracht via nujij.nl op 1 februari 2013. Lees ook de visie van Willy van Damme over de positie van Frans Timmermans in de vierde reactie op zijn artikel: Kan men dat wel rechtvaardigen?

NOTEN
(1) http://ikregeer.nl/pdf/kst-205534.pdf (26 januari 2013)
(2) http://ikregeer.nl/pdf/kst-205535.pdf  (29 januari 2013)
(3) http://sana.sy/eng/22/2013/01/31/464878.htm
(4) http://iraansnieuws.blogspot.nl/2013/02/engeland-vindt-israelische-aanval-op.html

woensdag 30 januari 2013

Meer over de vele tientallen lijken in de rivier bij Aleppo (en andere ontwikkelingen in Syrië)

Op 29 januari 2013 werden vele tientallen lijken gevonden in de Queig-rivier in Aleppo. Volgens SANA zouden een aantal overledenen geïdentificeerd zijn als zijnde familieleden welke zouden zijn ontvoerd door de Syrische bendes, in dit geval, vooral door de beruchte - zelfs door de VS op de terroristenlijst geplaatste - Jabhat al-Nusra. Ze zouden zijn ontvoerd omdat ze weigerden mee te werken met de terroristen. Er wordt nog naar meer bewijs gezocht.

Zelfs onze Nederlandse teletekst heeft dit keer niet haar oordeel al klaar. Meestal is zij, zoals CNN, er als de kippen bij om de schuld te leggen bij de Syrische overheid, maar dit keer dus niet.  De NOS kwam met dit opvallend neutrale stukje:


Wat verder opmerkelijk is aan het bovenstaande bericht is dat er klaarblijkelijk niet langer gesproken wordt over de 'Syrische mensenrechtenorganisatie' in Londen, maar over een 'belangrijke Syrische oppositiegroepering' in Londen. Waarschijnlijk gaat het om dezelfde club. Dit zou je qua propaganda-taal een duidelijke tand terug kunnen noemen.

Maar zo geldt het zeker niet voor vele andere westerse media, aldus Dr. Marcus Papadopoulus


Hieronder volgt een video van Syrian Partisan Girl waarin ze ook deze slachtpartij bespreekt, en ook terugkijkt op andere massamoorden die aanvankelijk door de westerse media werden toegeschreven aan het Syrische leger, maar later toch het werk bleken van die Syrische moordlustige bendes die de totale vernietiging van de overheid en haar instellingen nastreven. Moskou heeft deze laatste massamoord ten scherpste veroordeeld (1).Via de mediawerkgroep Syrië is een bericht  (2) naar buiten gekomen van een groep bestaande uit Duitse parlementariërs en juristen die in het geheim naar Syrië zouden zijn geweest en die ontdekt zouden hebben hoe het er werkelijk aan toe gaat in Syrië. Zij zouden met het advies zijn teruggekeerd om o.a. de ambassade in Syrië weer te heropenen. In sommige gebieden in Syrië, stelden zij, zou maar liefst 60% van de rebellen bestaan uit niet-Syriërs. Lees er meer over op (2).

Volgens Joris Geeven (zie onderstaande tweet) gaat onze minister van Buitenlandse Zaken, Timmermans, op 31 januari 2013 in gesprek met de kamer over de Nederlandse houding ten opzichte van Mali en Syrië. Laten we hopen dat Nederland ook gaat inzien hoe absurd de situatie is: terroristen 'vernietigen' in Noord-Mali, en tegelijkertijd ze volop steunen in Syrië. Kijk ook eens naar het betoog van een Belgische parlementariër, die klaarblijkelijk in België omstreden is, maar prachtig uiteenzet hoe de vork in de steel zit met betrekking tot deze kwesties (3).


Vandaag is er in een Koerdische stad Ras al-Ain in Syrië ook een ultimatum afgelopen dat de Koerdische bewoners van de stad hadden gesteld ten opzichte van de bendes in hun plaats (4). Als ze er vandaag niet uit zouden zijn, zouden ze allemaal meedogenloos worden gedood. De stad is helemaal klaar met die bendes die nog altijd kunnen genieten van de hartelijke steun van Turkije, waar onze Patriots zogenaamd Turkije beschermen tegen de mogelijke Syrische agressie. Als het allemaal niet zo serieus was, lijkt het wel een slechte B-film.

Kijk ook eens naar What did Israel Strike on January 30, 2013: a Convoy or a Research Center?

NOTEN

dinsdag 29 januari 2013

Belgische Parlementariër Laurent Louis onthult de leugens rondom Mali, Libië en Syrië

Laurent Louis, een Belgisch parlementslid, heeft zich in een krachtige speech van zo'n 13 minuten uitgesproken tegen de Belgische steun aan de Franse operatie in Mali. In zijn argumentatie haalde hij aan hoe absurd het is dat we enerzijds de strijd aangaan met gruwelijk moslimterroristen in Mali, en tegelijkertijd deze  zelfde moslimterroristen steunen in Syrië (volgens Louis heeft België recent nog 9 miljoen euro toegezegd aan de bendes van Syrië in hun strijd om de legitieme President omver te werpen).


Hierboven is zijn speech te zien. Op World Mathaba is een Engelstalige transcriptie te lezen. Het is een speech die zeker de moeite waard is om te bekijken, ook voor onze Nederlandstalige parlementariërs, die vast ook nog eens gaan spreken over de steun voor de nieuwe oorlog in Mali. Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de andere neo-kolonisten van het Britse eiland ook al hebben toegezegd bereid te zijn om ook aanzienlijke troepen te sturen naar Mali (1,2).

Laurent Louis bekritiseert ook het taalgebruik van de Franse president toen hij bijvoorbeeld sprak over het 'vernietigen' van de  Islamisten in Noord-Mali. Hij herinnerde de president eraan dat er ook nog zoiets is als het verdrag van Geneve, waarin wordt gesproken over het maken van krijgsgevangenen, en niet over het vernietigen van tegenstanders. Ook noemt hij het belang van de economische belangen voor het goud en het uranium in Mali.

Volgens het nieuwsbulletin van Syrian Free Press van 29 januari 2013 is er ook sprake van een vrouwelijk parlementslid dat zich heeft uitgesproken over de duidelijke inconsistenties in het buitenlandse beleid van België (en daarmee ook van de E.U.) met betrekking tot Mali en Syrië. Ik ben niet zo bekend met het Belgische parlement, maar ik vind het wel opmerkelijk dat er op één dag gesproken wordt over Laurent Louis, en dan deze vrouw, waarvan ik een snapshot heb genomen uit het Syrische bulletin. Mijn vraag is dan ook: wie is deze vrouw?

Wie is deze vrouw? Laat het weten via een bericht onderaan of via de mail 
In het bulletin wordt iets gezegd als 'Anne Marie Lesain', als zijnde een voormalig spreker in het Belgische parlement. Via google kom ik er ook niet uit.

NOTEN

Studenten in Aleppo doen toch hun Examens ondanks Dreiging van Bendes

Ondanks de bloedige bomaanslagen door de bendes op de universiteit van Aleppo zo'n kleine twee weken terug op 15 januari (1) , zijn de studenten volgens Sana (2) extra gemotiveerd om toch door te gaan met hun examens. Als het aan die idiote - door het westen impliciet gesteunde - bendes ligt dan mag er niemand meer examen afleggen totdat president Assad afgezet zou zijn. Deze obsessie met het vertrek ontsiert ook het standpunt van onze E.U. Onze 'onderwijspartij' D66 zou toch moeten opkomen voor de studenten en dús voor de overheid die strijdt tegen de ontwrichtende bendes?

Studenten  doen hun examen op de universiteit van Aleppo
Een student zegt dat hij de terroristische aanslag een laffe misdaad vindt die uitgevoerd werd door terroristische groepen die proberen hun eigen ongeletterdheid op te dringen aan het Syrische volk.

Voor de liefhebbers van de analyses van de Braziliaanse Pepe Escobar is er een video te bekijken op mijn weer tot leven gewekte Engelstalige website: breng eens een bezoekje en laat ook eens jouw scherpe analyse van de situatie in Syrië horen via de commentaren onderin. Op die site ook een interessant stukje over mensen die ter dood waren veroordeeld in Saudi-Arabië, maar er voor mochten kiezen te gaan vechten tegen de Syrische overheid in Syrië (zie http://waterput.yolasite.com/english/no-legal-prosecutians-against-opposition-members-when-they-participate-in-national-dialogue ).

SYRISCHE NOTEN
(1) http://iraansnieuws.blogspot.nl/2013/01/al-meer-dan-80-doden-voornamelijk.html
(2) http://sana.sy/eng/337/2013/01/29/464427.htm

POST-PUBLICATIE ZAKEN
Bedankt Heidi Schoefs voor het retweeten van dit bericht op 29 januari 2013


zondag 27 januari 2013

Lopen over de vlag van de Gewapende Bendes in Syrië Tijdens start Bloeddonatieproject voor Syrische Leger


Tijdens de lancering van een bloeddonatiecampagne (1,2) voor de soldaten van het Syrische leger in hun strijd tegen de gewapende terroristen die ook van harte werd ondersteund door Palestijnse groeperingen, werd er als onderdeel van het ritueel ook over de vlag van de bendes gelopen. De bovenstaande foto is afkomstig van het Syrische journaal van 27 januari 2013 dat je ook hieronder in het geheel kunt zien.Meer informatie uit dit journaal heb ik ook geplaatst op een Engelstalige site van me die ik de laatste week weer aan het oppoetsen ben wegens allerlei factoren, zullen we maar zeggen: zie daarvoor: http://waterput.yolasite.com/english/students-in-syrian-al-salamiyyeh-are-rehabilitating-their-school

NOOT

woensdag 23 januari 2013

FM Lavrov: "De Oppositie verhindert Vredesoverleg door hun obsessie met President Assad"
De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov, heeft tijdens een bijeenkomst over de rol van de Russische diplomatie in 2012 gesproken over de houding ten opzichte van Syrië. Hij stelde dat zolang de wapens en de mensen nog over de grenzen Syrië kunnen blijven stromen, zal er geen vrede kunnen komen, en zal het bloedvergieten door blijven gaan.

Hij benadrukte wederom het belang van het naleven van het akkoord van Geneve, en hij stelde dat de oppositie hoofdverantwoordelijk is voor het voortdurend geweld in Syrië omdat zij de obsessie met de val president Assad hebben: pas als de president weg is, zijn zij bereid om tot dialoog over te gaan.

Dit is ook de positie van de vredesduiven van de E.U. In feite een schandalig standpunt dat ver weg is van de vredige houding die de EU ooit eens had in conflicten, waarbij ze altijd streefden naar diplomatie en dialoog.

In http://rt.com/news/lavrov-syria-conflict-550/ kunnen we lezen dat Sergei Lavrov vaak hoort in zijn gesprekken met zijn westerse partners dat ze vinden dat er aan een dialoog moet worden gewerkt, maar zodra ze dan met de pers spreken is daar weer het verhaal van 'Assad must leave' en dergelijke:

“We openly speak with [our Western partners]. They verbally agree with us, saying they realize the threats of the collapse of the Syrian state in the perspective. But when they go to the public, they say things that differ from those previously said by them in private,” Lavrov revealed.

zaterdag 19 januari 2013

Arrestatie van Turkse Advocaten die Kritisch zijn over het Syrische Beleid van premier Erdogan

In een nieuwsuitzending van 19 januari 2013 wordt gesproken over de arrestatie van 15 Turkse advocaten die té kritisch zouden zijn over het beleid van premier Erdogan met betrekking tot Syrië.

Selcuk Kozagacli, Turkse advocaat gaat door met het verzamelen van
gegevens over de misdaden welke zijn begaan in Syrië
door het beleid van de Turkse premier Erdogan. Ook hij heeft een arrestatiebevel gekregen.
Meer informatie over deze arrestaties in het onderstaande bulletin, waar ook aandacht is voor een nieuwe mortieraanval van de bendes op een wijk in Aleppo, en voor de waanzin om de Syrische overheid te laten berechten door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Laten we er maar vanuit gaan dat China en Rusland zulke extreme partijdigheid niet zal toestaan.
Pratend over het internationaal gerechtshof...hoe zou het zijn met Saif al-Islam Gaddafi? (1)

De leider van de 'Hedendaagse Advocaten Associatie' (CHD), de man boven op de foto, werd bij aankomst in Istanbul meteen gearresteerd omdat hij lid zou zijn van een verboden organisatie. Zie ook https://worldmathaba.net/items/2213-hundreds-of-turkish-journalists-in-jails-for-criticizing-government voor meer informatie over de honderden journalisten die in de Turkse gevangenis zijn gezet vanwege hun kritiek op het overheidsbeleid van de heer Erdogan.

(1) Op 22 januari 2013 zag ik via twitter dat er een zitting was geweest in Zintan waarin Saif-al Islam zou zijn geweest. Zie voor meer info: http://www.france24.com/en/20130117-gaddafi-son-islam-court-appearance

FSA verliest meer en meer steun in Syrië - Gebrek aan voedsel en brandstof en veel afval op straat

In de onderstaande video van Eretz Zen een krachtig overzicht van de tanende populariteit van de FSA-bendes in Syrië. Zelfs Al-Jazeera en BBC staan mensen toe kritische geluiden te laten horen over de door het westen gesteunde bendes. De vuilniszakken stapelen zich op, mensen staan vele uren in de rij voor brood, als het brood niet wordt weggeroofd als er toevallig weer eens bendes langskomen.


Willy van Damme heeft op 19 januari 2013 een prachtig stuk geschreven over de idiotie van het westen met betrekking tot de Salafisten en moslim-fundamentalisten. Zoals bekend werden ze gesteund in Libië en worden ze als heldhaftige vrijheidsstrijders neergezet in Syrië, maar in Somalië en Mali zijn dezelfde mensen de vijanden die met grof geweld bestreden dienen te worden. 

In dat artikel is ook dit pakkende stuk verwerkt, dat ik toch even wil citeren:

"Typerend voor de in deze kwestie schizofrene houding van onze westerse leiders was een uitlating van de advocaat van een Belgische jihadist, een man tegen wie ons gerecht een onderzoek voert op verdenking van steun aan de Somalische Al Shabaab, nog zo’n salafistische groep.
Zo schrijft Ayfer Erkul in De Morgen van 12 januari: ‘Hun advocaat zegt nu dat ze niet naar Somalië wilden gaan, maar naar Syrië. En dan, zo argumenteert hij, zijn zijn cliënten geen terroristen maar rebellen die vechten tegen het regime van Assad. En dat is een strijd die in het Westen als gerechtvaardigd wordt beschouwd.’"


Tonnen Katoen verbrand door de Bendes in SyriëOp zaterdag werd door SANA bekend gemaakt dat er vele tonnen katoen in brand zijn gestoken door de bendes die er alles aan doen om de Syrische samenleving te ontwrichten. De verbranding vond plaats in de al-Raqqa provincie.

Voor degene die zich afvragen waar nou toch die al-Raqqa provincie ligt, heb ik hieronder even een plattegrondje geplaatst. Zoals je al op de Eufraat-pagina hebt kunnen lezen, ligt de plaats al-Raqqa aan de Eufraat. Een beetje topografische kennis van Syrië is nooit weg. Binnenkort kunnen we ons misschien ook wat meer gaan verdiepen in de topografie van Mali.bron: http://www.sana-syria.com/eng/337/2013/01/19/462697.htm

donderdag 17 januari 2013

Oxfam Novib en IKV Pax Christi Steunen Terroristische Bendes in Syrië door Syrische overheid te demoniseren

Vandaag, 17 januari 2013, verscheen er in onze Nederlandse volkskrant een bericht met de verontrustende titel: "Banken investeren nog steeds in Syrië-leveranciers" (1). In dat artikel wordt gesproken over een nieuw onderzoek dat gedaan is door de organisaties Oxfam Novib en de zogenaamde vredesorganisatie IKV Pax Christi. Zij hebben ontdekt dat Nederlandse banken en pensioenfondsen nog altijd investeren in bepaalde bedrijven die spullen hebben geleverd (of nog leveren) aan de Syrische overheid.

Vredesorganisatie IKV Pax Christi steunt door
demonisering Syrische overheid de gewelddaddige bendes in Syrië.
Het betreft hier de electronicabedrijven Finmeccanica en Netapp. Er zou nog 300 miljoen euro geïnvesteerd zijn in deze bedrijven. Oxfam Novib en IKV Pax Christi luiden opnieuw de alarmbel omdat zij de pensioenfondsen en de banken eraan willen herinneren dat het zeer ongewenst is om te investeren in bedrijven die de Syrische overheid steunen.

Ooit lang geleden was het volledig legaal om een soevereine staat te voorzien van materiaal, maar sinds de hetze is opgestart tegen de Syrische overheid, onder het mom van verschrikkelijke bloedbaden verricht door de overheid tegen onschuldige burgerslachtoffers, wordt ieder bedrijf dat handelt met Syrië bestempeld als zijnde aan de verkeerde zijde van de geschiedenis.

Oxfam Novib en IKV Pax Christi hebben duidelijk stelling genomen in het Syrische conflict en kiezen partij voor de meedogenloze bendes die afgelopen week nog minstens 82 doden hebben veroorzaakt door bomaanslagen op een universiteit, omdat de studenten nog examens wilden doen, terwijl ze dat niet mochten van de bendes. Ook hebben ze gisteren nog 22 mensen vermoord met een bomaanslag in Idleb. Deze bendes die de pakhuizen en de fabrieksvoorraden in Aleppo afgelopen maand hebben geplunderd en hebben doorgesluisd naar Turkije, kunnen volop rekenen op de steun van Oxfam Novib en IKV Pax Christi.Het volk dat vraagt om de steun van de overheid en het Syrische leger om korte metten te maken met deze terroristische aanslagen en vernielingen, kan klaarblijkelijk niet rekenen op de steun van IKV Pax Christi en Oxfam Novib. Nee, zij verkiezen het om het simpel te houden en alleen de Syrische overheid te demoniseren en daarbij de president nog eens neer te zetten als gruwelijke dictator.

Het zou vooral een organisatie als IKV Pax Christi sieren als ze ook oog heeft voor het deel van het Syrische volk, waaronder bijvoorbeeld de Christenen, die als de dood zijn dat die extremistische bendes met hun idealen van een streng-fundamentalistische moslimstaat, het voor het zeggen zouden gaan krijgen in Syrië. Schijnbaar beseft IKV Pax Christi niet, dat zij door de hetze tegen de Syrische overheid te steunen, ze deze extremistische krachten in Syrië een hand boven het hoofd houden.

Opmerkelijk genoeg zijn er op de website van nujij.nl relatief veel mensen die doorzien dat het in Syrië allemaal niet zo simpel is, en dat de wortel van het geweld veel meer ligt bij de gewapende bendes dan bij de overheid die er tegen optreedt. Op de site van IKV Pax Christi heb ik een reactie geplaatst onder het artikel
'Banken en pensioenfondsen stoppen niet met investeren in bedrijven die communicatiesystemen leverden aan Syrië'. De Gelderlander biedt nog de mogelijkheid om te reageren op artikelen, waardoor ik ook een reactie heb geplaatst bij artikel over dit onderwerp.

VOETNOOT
(1) http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/3378526/2013/01/17/Banken-investeren-nog-steeds-in-Syrie-leveranciers.dhtml

woensdag 16 januari 2013

Weer 22 doden door auto-bommen in Idleb (en ander nieuws uit Syrië)Na de meedogenloze moorden op het universiteitsterrein van Aleppo gisteren, waarbij 80 mensen om het leven kwamen, zijn er op woensdag 16 februari 22 mensen gedood door enkele auto-bommen in de Noordelijke provincie Edlib, en wel in de stad Edlib zelf. Ik heb overigens enkele kranten gezien vandaag en daarin stonden de 80 doden van Aleppo niet op de voorpagina. Wij hadden meer interesse in de lange files door de sneeuwval.


Buiten meer achtergronden over de doden van gisteren en vandaag, wordt er in het bovenstaande nieuwsbulletin ook aandacht besteed aan de oproep van de Oostenrijkse president, Heinz Fischer, die alle partijen in Syrië oproept om in dialoog te gaan met elkaar. Een oproep die botst met de visie van veel andere Europese landen, die pas een dialoog wensen als de president opstapt.


Afgelopen nacht is er in New York weer eens een vergadering gehouden van de veiligheidsraad waar de Syrische vertegenwoordiger, Al- Ja'afari (zie onder), zijn ongeloof uitte over het feit dat in Mali de terroristen worden bestreden door dezelfde landen die de terroristen in Syrië steunen.


Verder wordt er nog bericht over nauwere betrekkingen en nieuwe verdragen tussen Syrië en Iran, met betrekking tot o.a. olie en electriciteit.


Bronnen:
http://www.sana-syria.com/eng/337/2013/01/16/462154.htm en http://www.presstv.ir/detail/2013/01/16/283897/bomb-blasts-in-northern-syria-kill-24/

dinsdag 15 januari 2013

Al meer dan 80 voornamelijk Studenten gedood door Bomaanslagen in Aleppo

Rond 19.00u op 15 januari 2013 stond de teller van het aantal doden door de aanslagen op de universiteit van Aleppo al op 82, waaronder voornamelijk studenten (1,2,3).


Twee raketexplosies werden afgevuurd op de universiteit op de dag dat de studenten bezig waren met de eerste examendag, volgens Mohammed Wahid Akkad, het hoofd van de gemeente Aleppo (2,3).

De Nederlandse berichtgeving over deze tragedie was weer typisch. Op de pagina van de NOS verscheen deze berichtgeving, waarbij nog eventjes de suggestie wordt gewekt dat het toch wel eens het Syrische leger zou kunnen zijn geweest die verantwoordelijk zou kunnen zijn voor het bombarderen van de universiteit, terwijl die zich nota  bene in een gebied bevindt dat in handen is van de overheid.

Lees maar eens mee:
" Bij een universiteit in de Syrische stad Aleppo is een zware explosie geweest. Er zouden zeker vijftien mensen zijn omgekomen. Over de oorzaak bestaat onduidelijkheid.

Volgens de staatstelevisie werd de universiteit geraakt door een raket die was afgevuurd door "terroristen", de naam die het Syrische bewind steevast gebruikt voor de opstandelingen. Syrische activisten spraken over twee explosies. Ooggetuigen zeggen dat er kort voor de explosie een vliegtuig van het leger overvloog.
In Aleppo, de grootste stad van Syrië, wordt al maanden fel strijd geleverd tussen opstandelingen en het regeringsleger. Er zijn geregeld aanslagen en luchtaanvallen. Het grootste deel van de stad zou in handen zijn van de opstandelingen." (4)
Deze zin is overigens opmerkelijk genoeg niet terug te vinden op het gelijksoortige teletekstbericht:


Normaal gesproken zou je verwachten dat er wereldwijde verontwaardiging zou volgen op deze verschrikkelijke aanslag op studenten, maar zoals helaas inmiddels gebruikelijk, wordt er voornamelijk gezwegen. Terwijl Frankrijk, inmiddels met steun van de VN-veiligheidsraad (5) mag jagen op de 'al-Qaida-terroristen' in het Noorden van Mali, steunen zij nog altijd van harte dezelfde terroristengroeperingen in Syrië, zoals ze dat ook gedaan hebben in Libië.


Hierbij een verhelderende video van Syrian Partisan Girl waaruit blijkt dat er geen sprake was van vliegtuiggeluiden rond het moment van de explosie:De Milities lijken overigens niet echt meer terrein te winnen, volgens het onderstaande interview:


Op donderdag 17 januari 2013 uitte Sergey Lavrov nog zijn verontwaardiging over de suggestie die via CNN de wereld in was gestuurd over de mogelijkheid dat het Syrische leger verantwoordelijk zou zijn voor de doden op de universiteit (6).

NOTEN
(1) http://breakingnews.sy/en/breakingnews/3870.html?m=0
(2) http://rt.com/news/aleppo-syria-blast-university-040/
(3) http://www.sana-syria.com/eng/337/2013/01/15/461940.htm
(4) http://nos.nl/artikel/462131-explosie-op-universiteit-aleppo.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+nosjournaal+%28NOS+Journaal+Nieuws%29
(5) http://www.presstv.ir/detail/2013/01/15/283671/france-to-send-more-troops-to-mali/
(6) http://www.sana-syria.com/eng/22/2013/01/17/462314.htm

maandag 14 januari 2013

Ruim 8000 mensen verzamelen zich in het Syrische Edlib om het Syrische leger te SteunenVolgens Breaking News zouden er maar liefst 8000 mensen zich hebben verzameld in de Noordelijke Syrische provincie Edlib om op deze wijze hun steun te betuigen aan het Syrische Leger in hun strijd tegen de bendes die nog altijd voor veel leed zorgen in Syrië.

zondag 13 januari 2013

Terroristische Bendes in Syrië vallen nu ook Psychiatrische Klinieken aan

Steeds als je denkt dat het niet veel gekker kan worden in Syrië, hoor je weer iets dat toch weer verbazing wekt. In het onderstaande nieuwsbulletin (rond 5') van 13 januari 2013 kunnen we horen dat in de dorpen rondom Aleppo de bendes nu ook hun woede hebben laten gelden door een psychiatrische kliniek binnen te stormen en daar de doktoren en patiënten aan te vallen.


 

Verder in dit bulletin nog informatie over de pogingen van de premier om tot een nationale dialoog te komen om een einde te maken aan het lijden van de Syrische bevolking. Iedereen die niet mee wil werken noemt hij verantwoordelijk voor het voortduren van het bloedvergieten in Syrië. Zoals bekend wenst de Doha-coalitie die door menig westers land is erkend als de vertegenwoordigers van het Syrische volk niet meewerken aan enige vorm van dialoog.

Interessant is verder dat de Fransen nu hun macht in Mali aan het vergroten zijn door te jagen op dezelfde lui die ze gesteund hebben in Libië en Syrië. Lees hierover meer in een pakkende analyse van Tony Cartalucci (1).

NOTEN 
(1) https://worldmathaba.net/items/2235-france-displays-hypocrisy-as-bombs-fall-on-mali

vrijdag 11 januari 2013

Syrië zegt dat Brahimi neutraliteit heeft verloren

Het ministerie van buitenlandse zaken van Syrië heeft bekend gemaakt dat ze de VN-gezant voor Syrië, de heer Lakhdar Brahimi niet langer beschouwd als zijnde neutraal. Brahimi heeft gesteld dat hij ook vindt dat er in Syrië geen plek meer is voor president Assad. Waar bemoeit hij zich mee, zou je kunnen denken? Waar bemoeit het westen zich sowieso mee, als het meent te kunnen bepalen wie er aan de macht is in Syrië, nu, en in de toekomst.

Hieronder een RT-interview met Karl Sharro, een blogger en midden-oosten kenner, waarin zelfs het onderwerp van de mogelijke uraniumvoorraden van Syrië wordt aangesneden. Alsof Syrië misschien toch wel Iran zou kunnen helpen met het verkrijgen van uranium...het moet niet veel gekker worden.


Zie verder ook: http://syria360.wordpress.com/2013/01/10/sana-headlines-january-10-2013/ voor meer over de houding van Syrië ten opzichte van de VN-gezant.

donderdag 10 januari 2013

1000 Fabrieken leeggeroofd in Aleppo met hulp van Turkse Overheid

Het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een klacht ingediend bij de VN over het leegplunderen van fabrieken in de industriestad Aleppo door bendes met volledige steun van de Turkse overheid. Luister naar meer details hierover in het eerste item bij het onderstaande Syrische nieuwsbulletin van 10 januari 2013.
Op (1) kun je verder nog lezen dat er een hoofd van een bende is vermoord door andere bendes omdat ze samen aan het strijden waren over de geplunderde inhoud van een of andere fabriek of opslagplaats. Plunderen en roven is een onderdeel van het dagelijks leven geworden in Aleppo. Dit - zoals inmiddels bekend - vooral mogelijk gemaakt door de steun van buitenlandse mogendheden als Turkije, Saudi Arabië, Qatar en de diplomatieke steun van westerse regimes als Engeland, Frankrijk en de VS.

Verder in dit nieuwsbulletin de herhaalde wens van China, Rusland en Iran voor een overleg tussen de verschillende partijen om het bloedvergieten te beëindigen in het land. Daarnaast blijkt het al enkele dagen in de meeste Syrische provincies flink te sneeuwen.

Update 14 januari 2013: Zie interessant artikel van de mediawerkgroep Syrië over de 'brooddieven' die vele tarwesilo's leegplunderen (2).

Update 16 januari 2013: De Syrische overheid zegt onweerlegbare bewijzen te hebben voor de rol van Turkije in het leegroven van de pakhuizen in Aleppo (3).

VOETNOTEN
(1) http://syriaonline.sy/?f=Details&pageid=4664&catid=24
(2) http://mediawerkgroepsyrie.wordpress.com/2013/01/14/de-brooddieven-van-het-syrische-vrije-leger/
(3) http://www.sana-syria.com/eng/24/2013/01/16/462220.htm

dinsdag 8 januari 2013

Palestijnen willen bendes weg hebben uit hun wijk Yarmouk in Damascus

Volgens een bericht op het Iraanse Press TV dringen de Palestijnen in de wijk Yarmouk er bij de bendes op aan om toch maar vooral zo snel mogelijk weer hun wijk te verlaten. Het lijkt de bendes dan wederom niet gelukt om werkelijk sympathie te kweken bij de stedelingen, wat hen ook al niet lukte in Aleppo en in andere wijken van Damascus.

archieffoto: Palestijnse jongen geraakt in de vluchtelingenwijk Yarmouk in Damascus (bron:1)
Dit verzoek is opnieuw gedaan door de Palestijnen op het moment dat er weer nieuwe gevechten uitbraken in de wijk. Op dinsdag 8 januari zijn er vier inwoners gedood door een granaat afgevuurd door de FSA-bendes. Daarnaast is er een andere burger gedood door een scherpschutter (1).

Ondertussen zijn er op internet ook beelden opgedoken van een burgervliegtuig dat zou zijn neergehaald door de bendes nabij Deir-ez-Zor.

Hieronder een uitzending van de Syrische TV van 8 januari waarin de plannen van President Assad die hij noemde in zijn speech van afgelopen zondag 6 januari nader worden uitgewerkt.Bron
(1) http://www.presstv.ir/detail/2013/01/08/282505/yarmouk-residents-urge-militants-exit/

maandag 7 januari 2013

Britse en Nederlandse media bespotten vredesplan van President Assad

Zowel in de Britse als in de Nederlandse kranten wordt kleinerend gesproken over de speech van president Assad op zondag 6 januari 2013 in Damascus. In de Nederlandse telegraaf wordt nog altijd gesproken over de 'dictator Assad', die maar geen vredesoverleg wil, terwijl het juist altijd de bendes, samen met hun internationale vrienden zijn geweest die geen overleg wilde met de overheid. De Doha-coalitie heeft zelfs in haar handvest staan dat er geen overleg mag plaatsvinden met president Assad.


Ook al bood Assad een politiek vredesvoorstel aan tijdens zijn speech wordt er ook in de Britse media gedaan alsof de president de oorzaak is van alle ellende in Syrië. De president riep op tot het stoppen met het sponsoren van de bendes door buitenlandse machten. Diezelfde machten, waaronder Engeland, hadden het over hypocrisie en dat Assad verantwoordelijk is voor het geweld en de doden in Syrië, en dat zijn speech niets dan lege beloften inhielden.

In de Guardian werd gesproken over het ontbreken van enige hoop in de speech van Assad voor vrede, terwijl hij juist een plan uiteenzette met daarin ruimte voor amnestie en nationale verzoening. Dat soort woorden dringen allemaal niet door in de Britse kranten. De VS hadden als eerste reactie op de speech ook niet veel meer te zeggen dat Assad buiten de werkelijkheid staat en dient af te treden.

bron: http://www.presstv.ir/detail/2013/01/07/282344/initiative/

zondag 6 januari 2013

Prof. Jeremy Salt over Syria: Bendes verliezen terreinProf. Jeremy Salt analyseert de situatie in Syrië en vermoedt dat NAVO haar oorlogstuig niet zal gaan gebruiken. Hij stelt verder dat de 'rebellen' steeds meer terrein verliezen. De Doha-coalitie wordt ook nauwelijks erkent door wie dan ook binnen Syrië. Ook de Westerse steun aan deze bendes zou wel eens snel kunnen gaan afnemen.

Inmiddels heeft president Assad op 6 januari 2013 een fascinerende speech gegeven, waarvan er op World Mathaba een gedeeltelijk transcript is te lezen. Op die pagina is later de volledige speech in een video toegevoegd. Op onze Nederlandse teletekst is een uitermate verdraaide samenvatting gegeven:


Wat vooral opvalt is dat nu de schuld van een gebrek aan dialoog tussen de overheid en de 'oppositie' gevonden moet worden in de onwil van president Assad om te spreken. Het is juist altijd het standpunt geweest van Assad, Rusland, China en vele andere landen om juist tot een dialoog te komen. Het zijn juist de westerse landen, samen met Saudi-Arabië en Turkije geweest die samen met hun 'Doha-Coalitie' hebben aangedrongen op het vertrek van Assad als voorwaarde voor enige vorm van dialoog. Het westen heeft zich altijd sterk gemaakt voor een agressieve benadering, waarbij dialoog werd geschuwd.

In de speech stelt Assad zelfs nog uitgebreid dat hij openstaat voor een dialoog, alleen is er nooit iemand gekomen die bereid was om werkelijk te praten. Alleen zegt hij niet te willen spreken met allerlei bendes die niets anders willen dan de val van de overheid.

Hieronder een kortere samenvatting, en een volledige variant van de speech van president Assad. Iedereen die iets denkt te kunnen zeggen over Syrië, zou deze speech toch eens moeten beluisteren.Ook een aanrader is een recent interview met de minister van buitenlandse zaken van Rusland, Sergej Lavrov, met daarin een scherpe analyse van de geschiedenis van het conflict vanaf maart 2011:zaterdag 5 januari 2013

Meer dan 100 Australiërs vechten mee met Gewapende Syrische Bendes

We hebben al eerder gehoord van Australiërs die veel sympathie koesteren voor de gewapende strijd tegen de overheid door de bendes in het land. Zo was er een tijd terug een Australisch discussieprogramma met de nodige strijdlustigheid (1), en waren er ook vrij gewelddadige demonstraties in Sydney met de nodige bebaarde Salafisten (2).


In de uitzending van het Syrische Nieuws op 5 januari 2013 werd getoond (zie vanaf 8'50" in video hieronder) dat er volgens Australische bronnen meer dan 100 Australiërs actief hebben meegevochten met de Syrische bendes sinds het begin van het geweld in maart 2011. Volgens een Australische wet die stamt uit 1979 kan een Australische burger een gevangenisstraf van 20 jaar tegemoet zien als wordt bewezen dat hij heeft meegevochten tegen een overheid in het buitenland. Iemand die terroristen recruteert kan rekenen op 7 jaar.VOETNOTEN
(1) http://worldmathaba.net/items/1946-insight-a-debate-on-syria
(2) http://www.youtube.com/watch?v=RaLDbg9N8jQ