vrijdag 31 augustus 2012

Ja'afari onthult de ware Politieke Motieven achter de Humanitaire Leugens van het Westen en Golfstaten

Op 30 augustus 2012 was er een bijeenkomst van de VN Veiligheidsraad over Syrië. In deze door Frankrijk georganiseerde bijeenkomst werd de nadruk gelegd op de humanitaire aspecten van de Syrische crisis. Vertegenwoordigers van de aangrenzende landen waren ook aanwezig om te vertellen over de vluchtelingen uit Syrië.

Zoals te verwachten kwamen er van de NAVO-landen scherpe propagandistische praatjes over hoe verschrikkelijk Bashar al-Assad toch wel niet is waarbij menigeen ook nog eens meende te moeten kunnen bepalen dat de president moest opstappen.

Waarschijnlijk tot grote teleurstelling van landen als de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Portugal werden andere landen van de veiligheidsraad steeds duidelijker in hun afkeur van de agressieve politiek van de NAVO-landen. Zo spraken niet alleen Rusland en China zich duidelijk uit tegen de  lijn van de NAVO, maar ook India, Pakistan en Zuid-Afrika waren duidelijk voor de oplossing die was overeengekomen in het verdrag van Genève.
In dat document van Genève staat dat de ondertekenaars hun best zullen doenen om de strijdende partijen aan de onderhandelingstafel te brengen. De NAVO-landen samen met hun a-democratische bondgenoten uit de golfstaten hebben echter geen enkele poging ondernomen om het Vrije Syrische Leger tot een dialoog te brengen. 

Integendeel zelfs: zij hebben eerder alles in het werk gesteld om het Vrije Syrische Leger te ondersteunen in hun gewapende strijd via wapenleveranties, het aanleveren van informatie van geheime diensten, het aanbieden van satelliettelefoons, het praten over het instellen van een no-fly zone of 'humanitaire' bufferzones in Syrië,  het verzamelen van extremistische strijders uit allerlei landen en het trainen van gewapende milities op bijvoorbeeld Turkse bodem. Daarnaast wordt het Syrische volk danig onder druk gezet door een groot pakket aan sancties buiten de VN om door de NAVO-landen.  Dat is de humanitaire bijdrage van de Westerse landen.

zie ook: http://rt.com/news/un-syria-humanitarian-situation-996/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten