zondag 2 oktober 2016

Burgers van het Syrische Qudsaya willen Militanten uit hun stad

Op 1 oktober is er in een stadje, zo'n 10 km ten noorden-westen van Damascus een demonstratie geweest tegen de aanwezigheid van de 'militanten' in hun midden.

Duizenden de straat op demonstrerend voor de overheidstroepen en tegen de militanten
Dit is waarschijnlijk het sentiment in vele steden: de mensen zijn na zoveel jaren oorlog de gevechten en de strijd wel beu. Zij willen liever de terugkeer naar een samenleving waar de rust weer de boventoon voert.  Vaak wordt er in de westerse media de indruk gewekt dat het Syrische leger iets gruwelijks aan het doen zou zijn tegen de wil van de burgers van Syrië in. Het is dan ook wel eens goed om te zien dat het Syrische leger ook wel degelijk het leger is van het Syrische volk.

bron: http://presstv.ir/Detail/2016/10/01/487209/Syria-Qudsaya-Damascus

dinsdag 27 september 2016

Twee boeiende Speeches tijdens Algemene Vergadering V.N. door Rusland en Syrië

Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zijn er twee prachtige speeches te horen die duidelijk laten zien waar het Westen faalt in haar buitenlandse politiek en momenteel voornamelijk in Syrië. Hieronder de speeches van Sergej Lavrov en Walid al-Moualem, respectievelijk de ministers van buitenlandse zaken van Rusland en Syrië.


Hieronder ook nog een heerlijke speech van Mevrouw Delcy Rodriguez, de minister van Buitenlandse zaken van Venezuela, waarin ze op krachtige wijze uithaalt naar de gruwelijke invloed van de Verenigde Staten in de wereld:Natuurlijk is het ook smullen om te luisteren naar Ecuador, het land dat al vele jaren huisvesting biedt aan Julian Assange:

maandag 26 september 2016

Rusland en Syrië zijn Klaar met de Amerikaanse Steun aan Al-Qaida Groepen in Aleppo

Tijdens een bijeenkomst van de Veiligheidsraad op 25 september 2016 vertelde de Russische VN-ambassadeur Vitaly Churkin dat Rusland en Syrië van het laatste staakt-het-vuren hadden geleerd dat de Amerikanen geen enkele invloed hebben op de tegenstanders van het Syrische regeringsleger. In het verdrag dat in Geneve door de VS en Rusland is overeengekomen op 9 september j.l. werd onder andere afgesproken dat de V.S. ervoor zouden zorgen dat er een scheiding zou komen tussen de zogenaamde 'gematigde oppositie' en de Al-Qaida tak.

Zoals zo vaak is opnieuw gebleken dat de Amerikanen hun woord niet hebben gehouden. Dat is ook niet zo gek: want ze hebben ook niet zoveel invloed op Al-Nusra in Syrië. Volgens Churkin leveren ze echter met hun Westerse bondgenoten wel nog altijd wapentuig aan de bendes die nog altijd bijna 200.000 mensen in hun ijskoude salafistische greep houden (1).

Amerikanen vinden val van Assad belangrijker dan
het aanpakken terroristen en bevrijden van Aleppo
Zoals Narwani al schreef (2) wordt er echter door de alles verpletterende westerse propaganda een verhaal verteld dat er sprake zou zijn van gematigde opstandelingen die vechten tegen een bruut regime. Het Syrische Leger dat bestaat uit Syrische soldaten die voor hun vaderland vechten, wordt nog altijd neergezet als een bruut leger dat samen met de verschrikkelijke Poetin de meest gruwelijke dingen doet met de burgers van Aleppo.

Als het Syrische of Russische leger bombardementen uitvoert op verzamelplaatsen van Al-Qaida gelieerde salafistische bendes dan wordt moord en brand geroepen. Dat die terroristische groepen continu volledig willekeurig hun artillerie afvuren op burgergebieden wordt verzwegen. Willy van Damme schreef hierover vandaag wederom een prachtig stuk onder de titel 'Aleppo: het geweeklaag der valsaards' (3).

De Russen hebben samen met Syrië geprobeerd een staakt-het-vuren te handhaven, maar de terroristen hebben zich er niet aan gehouden: ze hebben zelfs nieuwe aanvallen ingezet in Oost-Damascus en in Aleppo zelf.

Franse Minister van Buitenlandse Zaken Ayrault durft over Internationaal Recht te spreken
Tijdens de Veiligheidsraadbijeenkomst op 25 september durfde de Franse minister van buitenlandse zaken zelfs te spreken over het schenden van Internationaal recht door Syrië en Rusland (4). Zoals van Damme het duidelijk verwoord in het net aangehaalde stuk is het ronduit schaamteloos dat een land als Frankrijk (alsmede Engeland) zich voordoet als een land dat ook maar enig respect heeft voor internationaal recht.

Deze westerse landen hebben lak aan het internationaal recht, al was het alleen maar omdat ze in een land bombarderen zonder steun van de legitieme Syrische overheid. Waarom denken al die westerse landen toch dat ze zich zomaar kunnen bemoeien met de binnenlandse omstandigheden? Het zijn de Amerikanen geweest die met steun van Saudi-Arabië, Turkije en Qatar vele terroristen hebben opgeleid en vanuit de hele wereld naar Syrië hebben gestuurd om die zo gewenste staatsgreep in Syrië te forceren.

Door middel van een moordlustige Jihad de onderdrukking bestrijden.
Je krijgt er haast hoofdpijn van als je er bij stilstaat.
Als Syrië dan de steun van Rusland inroept bij het bestrijden van al die fundamentalistische groeperingen dan wordt gesproken over schendingen van het internationaal recht. Alsof die mensen in Aleppo niet een gat in de lucht zouden springen als ze verlost zouden zijn van al die islamitische mafkezen die de stad al sinds 2012 terroriseren. In plaats dat er gesproken wordt over de bevrijding van Aleppo, wordt er door de westerse media partij gekozen voor de tegenstanders van de nationale regering.

En het bijzondere is dat de propaganda zo overweldigend wordt dat de mensen met wie  je spreekt haast allemaal zonder blikken of blozen zeggen dat Assad en Poetin de slechterikken zijn.
NOTEN
(1) https://www.rt.com/news/360571-unsc-syria-meeting-russia/
(2) http://iraansnieuws.blogspot.nl/2016/03/hoe-vier-westerse-leugens-de-oorlog-in.html
(3) https://willyvandamme.wordpress.com/2016/09/25/aleppo-het-geweeklaag-der-valsaards/
(4) http://nos.nl/artikel/2134412-frankrijk-en-gb-rusland-helpt-assad-bij-plegen-van-oorlogsmisdaden.html

donderdag 24 maart 2016

Hoe Vier Westerse Leugens de Oorlog in Syrië hebben OntketendIn een heerlijk artikel van Sharmine Narwani dat op 23 maart 2016 verscheen op RT (1) wordt een haarscherpe analyse gepresenteerd over de wijze waarop enkele leugens of verhaallijnen die eindeloos worden herhaald via de media in staat zijn om een oorlog te ontketenen in een land waardoor meer dan 240 duizend mensen de dood vonden, en miljoenen Syriërs op de vlucht moesten.

In deze bijdrage wil ik stilstaan bij deze vier leugens, waarbij ik de lezer moet waarschuwen, want de verhalen zijn zó vaak herhaald in onze kranten en media, dat het zeer waarschijnlijk is dat er gevoelens van ongeloof en weerstand zullen worden geactiveerd: het is vaak uitermate onprettig om mensen te horen beweren dat iets waar je in bent gaan geloven wel eens bezijden de waarheid zou kunnen zijn.

De trouwe lezers van dit blog - dat overigens inmiddels alweer vier jaar lang de andere kant van het verhaal in Syrië belicht - zal minder verbaasd zijn. Na de recente aanslagen in Brussel heeft ook de heer van Damme een uitmuntend stuk geschreven (2) over de duistere rol die de media in het westen hebben gespeeld in het creëren van de monsterlijke situatie in Syrië met steeds meer doorlek naar het westen van Europa.

DE VIER LEUGENS
Laten we onze aandacht eens richten op deze vier leugens, zoals Sharmine Narwani deze beschrijft. Ze leidt ze in door aandacht te vestigen op het gegeven dat in het eerste jaar van de 'opstand' er van de 5000 doden in totaal, er 2569 zijn gevallen aan de zijde van de Syrische regering, waarbij je moet denken aan soldaten en politie-agenten. Dit is een lastig iets voor de vier leugens, waarvan de eerste is:

1.DE DICTATOR VERMOORDT ZIJN EIGEN MENSEN
Als de dictator zijn eigen mensen zou doden, wie doodt dan 'zijn' mensen, zoals politie-agenten, soldaten en andere ambtenaren? In het plaatsje Daráa in het zuidwesten van Syrië is destijds de ellende begonnen toen er vanuit demonstraties politieagenten werden neergeschoten en politie-bureau's werden platgebrand. Dit brengt ons naar de tweede leugen

2. ER IS SPRAKE VAN VREDIGE PROTESTEN
In een ander artikel van Narwani (3) verwijst ze naar de dood van negen Syrische soldaten op 9 april 2011 in Banyas. Al in april en mei van 2011 zijn er bewijzen van gewapende mannen die de Libanees-Syrische grens overgaan. Zo zijn er de getuigenissen van de in 2014 vermoorde Nederlandse priester Frans van der Lugt. Hij schreef reeds in september 2011 dat er tijdens de demonstraties altijd mensen hebben meegelopen met wapens, waarbij hij ook zei dat ze hun geweld altijd in de schoenen wisten te schuiven van de regering.

3. DE OPPOSITIE IS ONGEWAPEND
Het moge duidelijk zijn uit het voorgaande dat hier geen sprake van is geweest. Al vanaf het prille begin is de oppositie voorzien van wapens door landen als Qatar, Saudi-Arabië en allerlei westerse landen die in Jordanië en Turkije militaire trainingskampen hadden voor het trainen van de 'oppositie' (4).

4. ER IS SPRAKE VAN EEN POPULAIRE REVOLUTIE
Ook hiervan lijkt nauwelijks sprake. De demonstraties leken vooral op vrijdagmiddag opgeroepen te worden na het wekelijkse gebed waarbij salafistische imams hun haatboodschappen verspreiden onder de bevolking. Veel van de opstandelingen zijn afkomstig uit het buitenland, zoals laatst ook nog eens bleek toen 22000 namen van ISIS/Daesh-leden waren gelekt: hooguit 3% van hen was afkomstig van Syrië zelf. Het Syrische leger heeft al die tijd stand gehouden door de vele soldaten uit alle gelederen en geloofsrichtingen van de bevolking.

DE ROL VAN DE VERENIGDE STATEN
Narwani haalt ook een interessant document aan uit 2010. Dit document van Amerika's Special Forces (5,6) over 'Onconventionele Oorlogsvoering':

The intent of U.S. [Unconventional Warfare] UW efforts is to exploit a hostile power’s political, military, economic, and psychological vulnerabilities by developing and sustaining resistance forces to accomplish U.S. strategic objectives…For the foreseeable future, U.S. forces will predominantly engage in irregular warfare (IW) operations.

In het artikel wijdt ze verder uit over de wijze waarop de Verenigde Staten de technieken van deze vorm van oorlogsvoering heeft uitgewerkt in Syrië.

CONCLUSIE
Het is triest om te constateren dat we opnieuw zijn gefopt door de westerse media. Een groot voorbeeld was natuurlijk het hele verhaal rondom de vermeende aanwezigheid van de massavernietigingswapens in Irak, evenals de vermeende link tussen Saddam Hoessein en de aanslagen op de 3 gebouwen in New York op 11 september 2011. Het is eveneens verontrustend om te moeten concluderen dat we in toekomstige situaties waarschijnlijk weer net zo makkelijk te foppen zijn, omdat er nu eenmaal grote belangen spelen bij het bespelen van de massa's. Desondanks hoop ik toch dat er een steeds groter deel van de bevolking leert om door de oorverdovende propaganda heen te kijken.

NOTEN
(1) https://www.rt.com/op-edge/336934-syria-war-conflict-narrative/
(2) Terreur: hier is de rekening
(3) http://english.al-akhbar.com/blogs/sandbox/surprise-video-changes-syria-timeline
(4) http://iraansnieuws.blogspot.nl/2012/10/franse-amerikaanse-en-engelse-troepen.html
(5) http://english.al-akhbar.com/node/7688
(6) http://www.al-akhbar.com/sites/default/files/pdfs/Special_Forces_Report.pdf