donderdag 12 juli 2012

Beweging richting Politieke Dialoog in Syrië vanuit Homs - Mussalaha

Volgens een bericht van de katholieke website Fides (1) is er een hoopvolle beweging gaande in het Syrische Homs. Zij berichten namelijk over het verschijnsel dat er 300 oppositiestrijders bereid zouden zijn hun wapens neer te leggen om zich te verzamelen in de politieke oppositie.


Het zou vooral gaan om jongeren die zich hebben gebarricadeerd in allerlei wijken in Homs. Deze beweging van toenadering, oftewel Mussalaha, zou inmiddels worden gesteund door vele families, stammen, overheidsfunctionarissen en leden van het gewapend verzet.

Deze beweging zou volledig in lijn zijn met het plan van Kofi Annan dat erop gericht is om een dialoog te scheppen tussen de verschillende partijen in het land. In een eerder bericht werd ook duidelijk dat er vanuit een grote groep strijders in Syrië wel bereidheid zou zijn om tot dialoog te komen, maar dat ze wat bang zijn om als verraders te worden neergezet als ze zouden gaan onderhandelen met de regering (2).

Het grootste hindernis bij het komen tot een dialoog tussen de partijen wordt gevormd door de vele buitenlandse strijders. Zoals je kunt begrijpen hebben zij helemaal niets te winnen bij een politieke dialoog. Zij zijn juist naar Syrië getrokken om te strijden voor hun variant van de Islam en willen maar één ding en dat is de val van de regering Assad en wel via geweld. In Homs zou het gaan om zo'n 100 buitenlanders die de Musalaha in de weg staan.

Tijdens een bijeenkomst in Moskou is een vertegenwoordiger van de binnenlandse oppositie in gesprek geweest met Sergej Lavrov, de minister van buitenlandse zaken van Rusland. Deze man, Michel Kilo, klinkt minder extreem en wat genuanceerder dan de extremere houding van de bannelingenclub van de Syrische Nationale Raad (3).
We horen hier hetzelfde verhaal als in Libië waarin de oppositie pertinent weigerde te onderhandelen met vertegenwoordigers van de regering, zolang Moammar Gaddafi nog aan de macht was. Door dit harde standpunt is Libië - met de vele duizenden bombardementen van de NAVO - veranderd in een onveilige anarchistische staat.VOETNOTEN
(1) http://www.fides.org/aree/news/newsdet.php?idnews=31895&lan=eng
(2) http://iraansnieuws.blogspot.nl/2012/06/drie-groepen-van-gewapend-verzet-in.html
(3) http://www.rt.com/news/assad-syria-russia-kilo-942/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten