vrijdag 13 juli 2012

Inwoner Homs: Syrische vrijheidsstrijders veranderden in terroristen gevoed door gevoelens van haat en wraak

In een indrukwekkend interview met een inwoner van Homs, Sharif, die sympathiseert met het gewapend verzet in het land tegen de regering in Syrië komt naar voren dat de opstand aanvankelijk gericht was op democratische vernieuwingen, maar dat al vrij snel dit is omgeslagen naar een campagne gericht op haat tegen alles en iedereen die positief is ten opzichte van president Assad.

De interviewer is ook degene achter de onderstaande video


Ik knip een veelzeggend stukje uit het interview met Sharif eruit. Voor het volledige interview lees de brontekst op de site van Jürgen Todenhoefer (1)."Sharif begint langzaam te ontdooien. Hij heeft vrienden aan beide kanten. Het conflict maakt hem die bedroefd. Nu is het al zo dat niet alleen de overheidstroepen, maar ook de FSA (het oppositieleger) zich schuldig maakt aan het 'doden van haar eigen mensen'. Van de 9000 doden kan minstens de helft worden toegeschreven aan deze FSA. Zelfs vrouwen en kinderen zijn vermoord door de rebellen.

In Homs werden Alawieten en shiïten meedogenloos gemarteld. De westerse media rapporteren alles op zijn kop.

Frederic en ik zaten stil, ook al konden wij Sharif's beschrijving gedeeltelijk bevestigen. In de vluchtelingenhuizen in Damascus hebben we gesproken met mensen die volledig gebroken waren. Zij waren op brute wijze gemarteld en gewond geraakt door de rebellen van Homs. "Dat is de tragedie van een burgeroorlog", zegt Sharif, "dappere vrijheidsstrijders verworden tot terroristen. Weet het Westen wel dat ze desperado's steunen in Syrië?"

"De rebellen hebben het verkeerde pad gekozen. Ze hebben de democratie en vrijheid achter zich gelaten en hebben alleen nog haat en wraak over. Ook omdat ze er nooit in geslaagd zijn het hele volk achter zich te krijgen zoals dat wel is gelukt in Tunesië en Egypte. Syrië dreigt op te breken door een sectarische revolutie."


Op http://www.tagesschau.de/ausland/gespraech-assad-englisch100.html is een interview te zien van de voormalige parlementslid Jürgen Todenhoefer met president Assad rond 9 juli 2012.
Bron
(1) http://www.juergentodenhoefer.de/presse/english-articles-interviews/


Geen opmerkingen:

Een reactie posten