donderdag 29 maart 2012

Iraakse president Talibani spreekt zich uit tegen Inmenging in Syrië en tegen Israëlische Bezetting en Bebouwing van Palestijns Land

Tijdens de eerste top van de Arabische Liga in Irak, in twintig jaar, heeft de president van het land, Talibani, krachtige taal gesproken. Zo heeft hij zich sterk uitgesproken tegen buitenlandse inmenging in Syrië (zoals vandaag ook de BRICS-landen stelden tijdens hun bijeenkomst in India (1))


Ook was hij zeer duidelijk over de houding van Irak ten opzichte van Israël. Hij vindt dat ze de Golan-hoogten dienen terug te geven aan Syrië en dat ze zich moeten terugtrekken uit alle bezette gebieden. Hij veroordeelde ook het nederzettingenbeleid van de Joodse staat. Ook sprak hij steun uit aan Soedan die momenteel bedreigd zou worden in haar eigen soevereiniteit.

Het moge duidelijk zijn dat er in de wereld duidelijk een tweespalt aan het ontstaan is rondom Syrië. Aan de ene kant zijn de daar de westerse machten, samen met Turkije en enkele golfstaten die het liefst zo snel mogelijk de regering in Syrië willen afzetten. Deze landen hebben zich verenigd in de groep die zich de 'Vijanden van Syrië' noemen en een bijeenkomst hebben gepland op 1 april in Turkije.

Aan de andere kant staan landen als Irak, Rusland, Brazilië, China, Iran, India, Zuid-Afrika en allerlei Latijns-Amerikaanse landen die opkomen voor vredesonderhandelingen en die zich duidelijk uitspreken tegen de buitenlandse bemoeienis in de interne zaken van een land.

De duidelijke taal van Irak rondom Syrië toont wel aan dat er ook binnen de Arabische Liga verdeeldheid is over de aanpak. Saudi-Arabië en Qatar waren immers fervent voorstanders van het bewapenen van de oppositie in Syrië.

Moammar Gaddafi sprak op zijn karakteristieke wijze in 2008 tijdens een vergadering van de Arabische Liga  over de vijandschap tussen de verschillende landen binnen deze Liga. Kijk daarvoor maar eens naar deze prachtige speech. Moge zijn nagedachtenis nog lange tijd mensen inspireren.


(1) http://iraansnieuws.blogspot.com/2012/03/brics-landen-tegen-unilaterale-vs.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten