zondag 18 maart 2012

Recente Aanslagen in Damascus en Aleppo teken van Wanhoop van Syrisch Gewapend Verzet

Er lijkt zich een keerpunt af te tekenen in de ontwikkelingen rondom Syrië. Het wordt steeds duidelijker dat landen als Saudi Arabië openlijk wapens leveren aan het gewapend verzet in het land, en dat dit ook oogluikend wordt toegestaan door de imperialistische machten die ook streven naar een machtswisseling in Syrië (1).

Door het daadkrachtige optreden van het Syrische leger zijn er steeds minder plekken in het land waar de gewapende Al-Qaida gelieerde krachten hun positie kunnen handhaven. Steeds meer wint het sentiment onder de bevolking dat er dient te worden ingezet op een vredige overgang naar meer democratie (2), en tegen de enorme buitenlandse bemoeienis met wat er in het land gebeurt.

Een vredige overgang naar meer democratie is wel het laatste wat mensen als Uri Rosenthal, William Hague en Hillary Clinton wensen voor Syrië, omdat dan namelijk de huidige machthebbers aan de macht blijven, en dat is niet de bedoeling van de westerse inzet.

Basel Mohaisen spreekt in een interview met Lizzie Phelan (3) over de recente bomaanslagen in Damascus en Aleppo (in het weekend van 17-18 maart 2012) als een teken van wanhoop van de opstandelingen om door bomaanslagen te plegen in de meest dichtbevolkte gebieden van Syrië nog meer verwarring en chaos te scheppen om zodoende het land toch in de greep van de angst te houden.

Als immers de rust zou terugkeren in het land staat het gewapend verzet met lege handen en is hun opzet mislukt en zal ook de internationale steun niet voldoende meer zijn om een staatsgreep te kunnen plegen.

Bronnen:
(1) http://rt.com/news/rebels-jordan-syria-arab-833/
(2) http://iraansnieuws.blogspot.com/2012/03/demonstraties-in-heel-syrie-tegen.html
(3) http://lizzie-phelan.blogspot.com/2012/03/weekend-terrorist-attacks-sign-of.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten