dinsdag 20 maart 2012

Briefwisseling met Han ten Broeke over Nederlandse Houding ten opzichte van Syrië

(ge-update op 25 maart 2012 met tweede brief van de heer ten Broeke en mijn derde brief)


Op 20 maart 2012 ben ik eens in de pen geklommen om een bericht te sturen naar een partijgenoot van VVD-minister Uri Rosenthal, de heer Han ten Broeke, om toch eens wat vragen te stellen over het typische Nederlandse beleid ten opzichte van Syrië. Han ten Broeke, tweede kamerlid, heeft buitenlandse zaken in zijn takenpakket.


Geachte heer Ten Broeke,

Met enige verbazing neem ik kennis van de houding van de Nederlandse Regering t.o.v. de situatie in Syrië. Wellicht kunt u me uitleggen waarom Nederland zich niet inzet voor een dialoog tussen de verschillende partijen in het land?

Waarom kiest Nederland zo duidelijk partij voor een groep bannelingen (de Syrische Nationale Raad) onder leiding van een professor van de Sorbonne-universiteit in Syrië, een groep bannelingen die niet eens wordt erkend door de strijdende partijen in Syrië zelf?

Waarom ondersteunt Nederland/EU de rol van Kofi Annan niet meer door de Syrische Nationale Raad te dwingen aan de onderhandelingstafel deel te nemen?

Waarom spreekt Nederland zich niet duidelijk uit tegen de bewapening van de opstandelingen door Saudi Arabië?

De houding van de VVD hierin lijkt me niet gericht op het eindigen van het geweld in Syrië, maar lijkt eerder te leiden tot verdere escalatie, zeker nu miljoenen mensen in Syrië zich hebben uitgesproken voor een vertrouwen in het democratisch proces en de verkiezingen van 7 mei aanstaande waar nu ook andere politieke partijen aan mogen deelnemen.

zie eventueel ook: http://iraansnieuws.blogspot.com/2012/03/demonstraties-in-heel-syrie-tegen.html om te zien dat veel Syriërs helemaal geen gewapende strijd in hun land willen hebben.

Met vriendelijke groet,
Joost


Enkele dagen later ontving ik het onderstaande antwoord van de heer ten Broeke waaruit duidelijk blijkt dat de VVD de hoofdverantwoordelijkheid legt bij de Syrische regering:


"Uw betrokkenheid is natuurlijk prima, maar u gaat er gemakshalve wel even aan voorbij dat er een burgeroorlog woedt in Syrië, waarbij de president het tegen een deel van zijn eigen bevolking heeft opgenomen. Nederland heeft, bij monde van minister Rosenthal en met algehele instemming van het Nederlandse parlement, direct opgeroepen tot einde geweld en sancties ingesteld om het regime-Assad onder druk te zetten. Eind Augustus heeft Nederland al opgeroepen tot het vertrek van Assad, vanwege zijn evidente verantwoordelijkheid voor de misdaden die worden gepleegd.

Nederland heeft juist niet voorop gelopen met het erkennen van een vorm van oppositie, omdat inderdaad aanvankelijk onduidelijk was wie dit zijn. Ondertussen is dat moment gepasseerd,. En alhoewel er inderdaad vraagtekens te zetten zijn bij sommige onderdelen van die oppositie, is oppositie tegen Assad al gelegitimeerd vanwege zijn gebruik van geweld.

De VVD en het gehele Nederlandse parlement en ook de nederlandse minister van Buitenlandse zaken steunen wel degelijk de pogingen van Kofi Annan om een (tijdelijk) staakt het vuren te bereiken.

Vr gr

Han ten Broeke

 

(25 maart 2012)


Geachte heer ten Broeke,

Dank voor uw reactie. U stelt in uw brief dat het aanvankelijk onduidelijk was die de oppositie in Syrië nu was, en dat dat punt gepasseerd zou zijn. Het Vrije Syrische Leger erkent de Syrische Nationale Raad van Bannelingen niet, 5 andere oppositiepartijen erkennen deze bannelingenraad evenmin (1). Kunt u mij één oppositiegroepering binnen Syrië noemen die deze door de EU erkende raad van Bannelingen wél erkend? 

Het doel van Nederland is het laten vallen van een regering in een soeverein land, die optreedt tegen gewapend verzet. De minister heeft dat afgelopen week nog gezegd na afkondiging van een nieuwe reeks sancties t.o.v. Syrië, één dag nadat de veiligheidsraad akkoord ging met een gezamelijke steun voor het vredesproces o.l.v. Kofi Annan, waar nu ook Rusland en China mee instemden, omdat dit VN-besluit geweld van beide partijen afkeurde (2).

"With this new listing we are striking at the heart of the Assad clan, sending out a loud and clear message to Mr. Assad: he should step down," Dutch Foreign Minister Uri Rosenthal said on the sidelines of the EU ministers' meeting in Brussels, Reuters reports.  The new round of sanctions is being added to previous restrictions, aimed at isolating Assad. Those include an arms embargo and a ban on importing Syrian oil to the EU. 

Terwijl u spreekt over een burgeroorlog in Syrië, lijkt Nederland alleen het geweld van één partij in het land af te straffen, en haar ogen dicht te knijpen voor de gruweldaden van deze oppositiegroepen zoals laatst nog door Human Rights Watch gemeld zijn. Waarom steunt Nederland niet de democratische verandering van de grondwet en de eerste komende verkiezingen op 7 mei waarin voor het eerst allerlei politieke partijen mogen meedoen? Waarom zo'n agressief beleid?

Ik merk dat ik me een beetje schaam voor het Nederlandse beleid dat eerst zich bruut uitspreekt tegen de rol van Rusland en China in de VN, om enkele weken later te zwijgen over een VN-resolutie die juist die punten van Rusland en China in zich heeft, namelijk een algeheel staakt-het-vuren. Het Russische en Chinese standpunt is nu dus eigenlijk het wereldstandpunt geworden.

 

Op 25 maart 2012 kreeg ik een tweede reactie van de heer ten Broeke, waarbij ik wil zeggen dat ik het erg waardeer dat hij de tijd heeft genomen om nogmaals te reageren op mijn mail. Ook al zijn er de nodige verschillen in onze zienswijze vind ik dit zeker een positief punt.

Hieronder volgt de tweede mail:


Geachte heer,

U interpreteert op verschillende wijzen verkeerd wat ik heb geprobeerd te zeggen. 

1) in het begin was het onduidelijk (en nog steeds bestaan er gerede twijfels) wie de oppositie vormen, Nederland steunt weliswaar de oppositie (va NGO's en met communicatie-apparatuur), maar zie wel degelijk ook de gevaren van en bij die oppositie, om over het Free Syrian Army maar te zwijgen. De gruweldaden aan de zijde van de  FSA werden nu juist ook door Rosenthal erkent, hetgeen hem op nogal wat kritiek is komen te staan.

2) Nederland vindt dat Assad niet langer legitiem is. Wat u het beteugelen van een interne opstand lijkt te noemen, is simpelweg enorm geweld tegen de eigen bevolking die naar schatting 8.000 geregistreerde doden ten gevolg heeft gehad. Assad zet zwaar legermaterieel in tegen de eigen bevolking en pleegt daarmee misdaden tegen de menselijkheid. Elke verdediging van dit verschrikkelijke regime is een gotspe. Daar zou ik me voor schamen.

3) de reden dat door Nederland niet zondermeer voor de oppositie wordt gekozen is echter dat wij zeer wel weten dat Assad bij een groot deel van de bevolking op steun kan rekenen, mede ook omdat men een Islamitische dictatuur of sektarische etnische afrekening vreest na de val van Assad. Daarom propageert Nederland ook dat de oppositie aan tafel gaat, zoals Annan voorstelt

4) Nederland ondersteunt juist alle initiatieven van Annan. Zeer nadrukkelijk zelfs.

Kortom, wij zien wel degelijk de andere kant van de zaak. Het is ook goed dat die kant in de Nederlandse pers langzaam aan wat aandacht krijgt. Maar dat doet niets af aan het feit dat een staakt het vuren in eerste instantie van regeringszijde moet komen en overigens dat Assad elke legitimiteit in de ogen van de internationale gemeenschap terecht heeft verloren. Met of zonder hem wordt er nu getracht een oplossing te forceren. Ook de Russen lijken dat in te zien. Daar is onze hoop nu op gevestigd. 

Han ten Broeke
Tweede Kamerlid VVD


In mijn derde brief naar de heer ten Broeke benoem ik enkele media-verdraaiingen en stip daarbij ook aan dat de positie van Nederland waarbij het niet-legitiem verklaren van de regering van Assad wel eens zou kunnen botsen met de onderhandelingen van Kofi Annan, die alleen door te onderhandelen wel de legitimiteit aanvaardt van de Syrische regering. Zou de rol van Kofi Annan dan werkelijk een doorn in het oog worden van het beleid van de EU, de VS en de Golfstaten die azen op de val van de regering Assad? (1). Hier is de derde brief, gedateerd, 25 maart 2012:Geachte heer ten Broeke,

Allereerst mijn dank voor de tijd die u vrijmaakt om de positie van de VVD en wellicht het hele Nederlandse parlement te verhelderen.

Persoonlijk volg ik de Russische media nauwgezet waardoor ik een redelijk goed beeld heb van de positie van Rusland in zake Syrië. Vitaly Churkin, de VN-vertegenwoordiger van Rusland heeft afgelopen week nog eens gezegd dat de positie van Rusland ten opzichte van Syrië in het geheel niet gewijzigd is. Als U stelt dat de positie van Rusland ten opzichte van Syrië wel is gewijzigd, is dat in mijn ogen dan ook onjuist. De rest van de VN is eerder richting Rusland opgeschoven (1).

Van de 8000 geregistreerde doden zijn er tussen de 2000 en 2500 mensen van het Syrische leger en politie-functionarissen. Een gegeven dat vaak onderbelicht blijft in deze discussie. Ook zijn de nodige burgers door het gewapende verzet gedood (zie bijvoorbeeld 2)

U stelt verder dat de Nederlandse regering de bemiddelingspoging van Kofi Annan nadrukkelijk ondersteunt. Een onderdeel van een serieuze bemiddelingspoging met als doel de terugkeer van vrede in Syrië, is dat beide partijen ook serieus worden genomen. Wat wordt de positie van Nederland als Kofi Annan stelt dat de huidige regering van Assad wel degelijk legitiem is? Je zou kunnen zeggen dat alleen al het feit dat hij spreekt met de regering een erkenning is van de legitimiteit van zijn regering.

In hoeverre kun je spreken van het ondersteunen van vredesoverleg als Nederland - samen met de EU - de regering niet eens meer erkent? Zou een neutralere positie dan niet gepaster zijn? Waarom zet Nederland en de E.U. de Syrische Nationale Raad niet onder druk om deel te nemen aan de vredesonderhandelingen. Dat zijn immers toch de vertegenwoordigers van Syrië volgens de landen van de Europese Unie?

U spreekt over het gebrek aan legitimiteit van de Syrische regering volgens de internationale gemeenschap, waarbij u schijnbaar grootmachten als Rusland en China niet tot deze internationale gemeenschap rekent.

Vandaag is bekend geworden dat er inmiddels zich al negen nieuwe politieke partijen zich hebben opgegeven voor de democratische verkiezingen van 7 mei 2012. Is dat ook niet iets om toe te juichen? (3)

Ook al zijn er verschillen in onze zienswijze over de situatie in Syrië, wil ik nogmaals benadrukken dat ik het erg waardeer dat u wel het gesprek aan gaat.

Met vriendelijke groet,
Joost

(1) http://iraansnieuws.blogspot.com/2012/03/de-vijf-punten-van-rusland-om-een-syrie.html
(2) http://iraansnieuws.blogspot.com/2012/03/syrische-vrienden-van-hillary-clinton.html (pas op gruwelijke beelden)
(3) http://iraansnieuws.blogspot.com/2012/03/inmiddels-al-9-politieke-partijen.html  

P.S. op de site van Han ten Broeke trof ik overigens een interessant stuk aan waaruit blijkt dat Uri Rosenthals Joodse sympathieën zelfs tot irritatie leiden binnen de EU omdat hij als enige EU-minister de aanvallen op de Gaza-strook niet wilde veroordelen (zie http://www.hantenbroeke.nl/internationaal/buitenlandse-zaken/2085-nederland-enige-eu-land-dat-geweld-kolonisten-niet-wil-veroordelen).

In hoeverre is het Nederlandse buitenlandse beleid niet het persoonlijke beleid van de minister van Buitenlandse zaken zelf, die zich klaarblijkelijk bij niemand hoeft te verantwoorden voor zijn wel erg Amerikaans-Joodse houding.

UPDATE 21 MAART 2012: De veiligheidsraad heeft een ander standpunt ingenomen dan het standpunt van Nederland; sterker nog: de veiligheidsraad heeft een resolutie aangenomen die volledig overeenstemt met de positie van Rusland en Annan. Hoe gaat Uri Rosenthal zich hieruit praten? zie: http://iraansnieuws.blogspot.com/2012/03/oorlogstaal-uit-vn-resolutie-voor-syrie.html

1 opmerking:

  1. het Vergelijken tussen het frijleger en zijn activiteiten om de burgers te bescherminen, en de moorden door het leger van Ass'ad en zijn intensieve bombardementen op steden.
    Is als het vergelijken tussen slachtoffer en moordenaar
    Musana Arja

    BeantwoordenVerwijderen