zondag 25 maart 2012

EU 'steunt' het vredesproces in Syrië door nog eens extra Sancties af te kondigen

Nu hadden we dan eindelijk een begin van een vredesproces in Syrië doordat de veiligheidsraad van de Verenigde Naties een resolutie/besluit hadden aangenomen waarin werd opgeroepen tot een staakt-het-vuren van alle partijen in het conflict, waarbij Kofi Annans missie ook werd gesteund om zo tot een vreedzaam akkoord te kunnen komen. Ook humanitaire organisaties zouden toegang krijgen.

En wat doet de Europese Unie? Die knallen er nog eens enkele sancties bovenop om het vredesproces een hart onder de riem te steken, of kunnen we misschien eerder spreken over een trap onder de gordel?

Unsere Uri heeft nog eens gezegd dat de EU door deze nieuwe, inmiddels 13e ronde van sancties, een 'duidelijke boodschap afgeeft, namelijk dat de regering dient af te treden'. (1) We weten van de EU dat zij hebben gekozen voor de tegenpartij, die hartelijk voor gewapend optreden in het land kiest, namelijk de Syrische Nationale Raad, die overigens haast door niemand in Syrië zelf wordt erkend.


In deze dertiende ronde is nu ook toegevoegd dat bijvoorbeeld de vrouw (Asma al-Assad, zie foto van Joe Klamar) en moeder van president Assad niet meer naar Europa mogen reizen.

Volgens enkele berichten die via Lizzie Phelan en Baisel Mohaisen (2) naar buiten zijn gekomen lijkt het westen te spelen met een dubbele agenda. Omdat hun bolwerk in Homs is gevallen, lijkt een militair optreden niet meer zo waarschijnlijk, waardoor ze enerzijds de schijn moeten wekken voor vrede te zijn, maar anderzijds willen ze nog wel zo snel mogelijk de regering laten vallen.

(1) http://www.rt.com/news/syria-sanctions-wife-assad-312/
(2) http://lizzie-phelan.blogspot.com/2012/03/despite-imperialists-failure-in-syria.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten