zondag 1 april 2012

Turkije wil buitenlandse inmenging door Wapens in Syrië te pompen

Aan het begin van de tweede 'Vijanden van Damascus'-bijeenkomst in Turkije, waar tussen de 70-80 landen aan deelnemen, heeft Turkije al meteen de toon gezet door te pleiten voor het escaleren van het geweld in het buurland Syrië door de gewapende oppositie flink te voorzien van westerse wapens.

Saudi-Arabië had al bij de eerste 'Vijanden van Syrië'-bijeenkomst in Tunis, gezegd dat ze het een goed plan vonden om de oppositie in Syrië extra te bewapenen.


De huidige voorzitter van de Arabische Liga, Irak, heeft zich recent duidelijk uitgesproken TEGEN buitenlandse inmenging in Syrië, en zij neemt dan ook niet deel aan deze anti-Damascus-bijeenkomst in Istanbul, die opgezet is om ervoor te zorgen dat de regering van Assad ten val komt.

In de video hierboven komt ook een voormalig lid van de Syrische Nationale Raad aan het woord, die stelt dat deze Raad vooral de wensen van mensen buiten Syrië vertegenwoordigt maar nauwelijks raakvlakken heeft met de wensen van de Syrische bevolking in Syrië zelf.

De BRICS-landen (Rusland, Brazilië, China, Zuid-Afrika en India) hebben zich ook recentelijk nog uitgesproken tegen buitenlandse inmenging en vóór vredesonderhandelingen via Kofi Annan.

Schijnbaar lijkt het niemand in Istanbul op te vallen dat er een grote botsing is tussen enerzijds het streven naar een vredige oplossing in Syrië en anderzijds de heftige bewapeningsvoorstellen en de wens tot val van de regering Assad.

Een Russische persvoorlichter van het Ministerie van Buitenlandse zaken sprak op dinsdag 27 maart nog over deze bijeenkomst met de wel erg ironische titel 'Vrienden van Syrië':

"On Tuesday, Russian Foreign Ministry spokesman Alexander Lukashevich told reporters in Moscow that the conference does not seek a settlement in Syria and desires to prepare the stage for an intervention.  “Its participants are not looking for dialogue that could put an end to the conflict, on the contrary, it may pave the way for external interference,” Lukashevich said." (2)


De vraag blijft: hoe lang krijgen de westerse machthebbers samen met Turkije en hun golfstaatvriendjes het nog voor elkaar om het grote publiek een rad voor het ogen te draaien?


Via teletekst worden nog altijd mensen aan het woord gelaten die de westerse boodschap van geweldsescalatie netjes proberen in te pakken, zonder daarbij de tegenstelling met de vredesmissie van Kofi Annan te noemen. In het bericht wordt overigens gesproken over 80 landen, terwijl de Russische pers spreekt over 70 landen (1).

Bronnen:
(1) http://rt.com/news/syrian-rebels-armed-turkey-957/
(2) http://www.presstv.ir/detail/234064.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten