vrijdag 30 augustus 2013

Inwoners van al-Ghouta: Door Saudi Arabië bewapende Bendes achter Chemische Aanval op hun Wijk

Een artikel van de website MintPress News (1) beweert op basis van interviews met bewoners van de waarschijnlijk door chemische wapens getroffen gebieden nabij Damascus, dat het niet het Syrische Leger is geweest die gebruik gemaakt heeft van deze wapens, maar de bendes.

Prince Bandar van Saudi-Arabië (rechts naast zo'n ander duister figuur, de voormalige minister van Defensie, Donald Rumsfeld), mogelijk hoofd-verantwoordelijk voor de chemische aanval nabij Damascus?
Hieraan wordt toegevoegd dat het wapens betrof die door Saudi-Arabië waren geleverd. In het artikel wordt de vader aan het woord gelaten van een van de mannen die is gestorven toen zij bezig waren met het verplaatsen van deze wapens uit Saudi-Arabië, en een van die wapens per ongeluk ontplofte. Een andere vertelt dat vele 'rebellen' niet eens wisten dat ze met chemische wapens aan het werk waren.

Lees er alles over in het oorspronkelijke artikel (1); zie verder ook de video hierover hieronder:


Een video-interview van 27 augustus 2013 met Michel Collon over deze chemische wapenskwestie kun je hieronder zien:


Update 6 september 2013: Volgens enkele Turken in de Zuidelijke provincie Hatay zijn de chemische wapens die zijn gebruikt in de aanval op al-Ghouta via Turkije het land binnengekomen zodat ze door de bendes konden worden gebruikt. Zie hierover meer in de onderstaande video:


Update 23 september 2013: Er is inmiddels hevige druk uitgeoefend op Dale Gavlak, de auteur van het artikel over Ghouta, om haar artikel terug te trekken. Mintpress weigert echter te buigen. Zie de aanvallingen van Mintpress n.a.v. de druk om dit schokkende verhaal over de chemische wapens van Saudi Arabië die gebruikt zouden zijn door de bendes in al-Ghouta op (2). Voor het geval het artikel wordt verwijderd heb ik het artikel in pdf formaat opgeslagen op (3).


NOTEN
(1) http://www.mintpressnews.com/witnesses-of-gas-attack-say-saudis-supplied-rebels-with-chemical-weapons/168135/
(2) http://www.mintpressnews.com/official-statement-on-dale-gavlaks-involvement-in-syria-exclusive/169507/
(3) http://noetiek.files.wordpress.com/2013/09/syrians-in-ghouta-claim-saudi.pdf

Geen opmerkingen:

Een reactie posten