zondag 4 augustus 2013

Hogere Voedselprijzen voor de Syrische Bevolking door Economische Sancties van het Westen

De economische sancties van o.a. de Europese Unie richting Syrië maken de toestand voor de burgers in het land alleen maar erbarmelijker. Niet alleen zijn ze hun leven niet zeker door allerlei 'Allah u-Akhbar'-schallende takfiri-jihadisten, maar ook hebben ze in toenemende mate te lijden onder de stijgende prijzen (1).

200 Syrische Pond - Het Westen streeft ernaar om via sancties
de economie van Syrië te vernietigen
De staatssecretaris voor Economische Zaken en Interne Handel, Qadri Jamil, zei dat de onrechtvaardige sancties ten opzichte van Syrië de hoofdoorzaak is voor de stijgende prijzen van onderdelen en voedsel.

De waarde van de Syrische pond ten opzichte van de Amerikaanse dollar neemt steeds verder af. Half juli 2013 bereikte de Syrische pond een absoluut dieptepunt (2). Op de zwarte markt lijkt er ook steeds meer in buitenlandse valuta betaald te worden. Om hierin verandering in aan te brengen heeft President Assad op 4 augustus 2013, decreet 54 afgevaardigd die stelt dat het verboden is om zonder toestemming van de overheid, betalingen te verrichten in andere munteenheden dan de Syrische pond. Dit om een zogenaamde 'dollarificatie' van de Syrische economie te voorkomen (3).

De Westerse regeringen hebben nooit onder stoelen of banken gestoken dat ze graag van President Assad af willen en ze doen er van alles aan om dat doel te bereiken: de vernieling van de Syrische economie is daarbij ook een weg die ze schaamteloos bewandelen om zo de bendes in Syrië een handje te helpen.

NOTEN
(1) http://sana.sy/eng/24/2013/08/04/495771.htm
(2) http://www.cato.org/blog/value-syrian-pound-hits-all-time-low
(3) http://sana.sy/eng/21/2013/08/04/495664.htm

Geen opmerkingen:

Een reactie posten