donderdag 31 mei 2012

Brief aan Amnesty International vanwege Campagnes rondom Syrië
Beste Amnesty International,

Ik ben uitermate teleurgesteld in de wijze waarop Amnesty International steeds meer de spreekbuis begint te worden van de westerse machthebbers. In het geval van Syrië leidt dat tot de verspreiding van regelrechte leugens. Zo is er geen bewijs dat het Syrische leger of de regering verantwoordelijk zou zijn voor de gruwelijke moordpartijen in het Houla district in Syrië. De wijze waarop hele families zijn vermoord dragen eerder de handtekening van meedogenloze extremistische moslims die families afslachten die niet bereid zijn hen te steunen in de strijd tegen de Syrische overheid.

De recente campagne (1,2) om nu ook extra druk uit te oefenen op Rusland gaat mij echt veel te ver. Zonder Rusland (en China) was er geen VN-waarnemersmissie in het land, maar hadden de tanks van Saudi-Arabië, Qatar en de NAVO al in Damascus gestaan, na een Libië-stijl no-fly-zone. Amnesty international hitst de situatie op door haar ogen te sluiten voor de gruwelijkheden verricht door het gewapende extremistische moslimgeweld, en alles te wijten aan de regering die juist haar best doet om haar burgers te beschermen tegen dit soort slachtpartijen en moordaanslagen (zoals ook recent nog in Damascus zelf waarbij vele tientallen mensen hun leven verloren).

Hoe is het mogelijk dat Amnesty International haar goede naam zo te grabbel gooit door zó blind haatcampagnes te organiseren?

Met vriendelijke groet,
Joost

Update 3 juli: Op dinsdag 3 juli kreeg ik een brief terug van een publieksvoorlichter van Amnesty International. Hieronder plaats ik de volledige brief die ik ontving. Het is voor mij duidelijk dat Amnesty International naar hartelust meewerkt aan de demonisering van de Syrische Regering. Uit de brief blijkt ook dat zij Rusland en China medeplichtig achten aan de doden in het land. Het is mooi dat er is gereageerd, maar de kleur van Amnesty International inzake Syrië is hiermee wel klip en klaar geworden, zeker als je de uitermate manipulatieve actie rondom Assad en Poetin bekijkt (4).

Ik zou dan ook iedereen die nog vrij is van de propaganda-leugens vanuit de Westerse regeringen, Saudi-Arabië, Amnesty International en Qatar willen aanraden hun donaties aan Amnesty International te stoppen. Ik kan zo'n organisatie niet langer een goed doel noemen.

Hieronder de brief van de heer Stoffelen:
Geachte heer, 

Dank voor uw commentaar hoewel spijtig dat u een dergelijk beeld van ons en de situatie in Syrië heeft. 
Allereerst kan ik u zeggen dat wij alleen een spreekbuis zijn voor degenen die zelf geen stem hebben en wiens mensenrechten worden geschonden, ongeacht 
ras, religie, afkomst, geaardheid en/of geografische invloeden. 

Over Houla berichten wij o.a. het volgende; 


"Vanaf acht uur ’s avonds tot middernacht vuurde het Syrische leger volgens een ooggetuige raketten en mortieren af op delen van Houla, soms wel één per minuut. Gewapende mannen in zwarte uniformen, waarschijnlijk officieren van de Syrische 
inlichtingendienst, vielen huizen binnen en schoten vele burgers dood. Veel mensen zijn nog vermist. Het is onduidelijk of zij zijn gevlucht of ontvoerd".   

Het klopt dat ook aan de zijde van de opstandelingen schendingen lijken te worden begaan, en Amnesty heeft hier ook al verschillende malen op gewezen. 
Tegelijkertijd blijkt telkens weer uit onze onderzoeken (en die van andere organisaties), dat de grote meerderheid van de mensenrechtenschendingen in Syrië wordt gepleegd vanuit de regering of vanuit groeperingen gelieerd aan de regering. Amnesty International voert actie op basis van betrouwbare informatie en gedegen onderzoek. Zie voor meer informatie hierover:http://www.amnesty.nl/over-amnesty/missie-en-werkwijze

Rusland is een van de grootste, zo niet de grootste, wapenleverancier van de Syrische regering. Daarbij is Rusland (samen met bondgenoot China) in de VN-Veiligheidsraad de grootste blokkade voor een oplossing van het conflict. Hoewel Rusland instemde met het vredesplan van Kofi Annan, is inmiddels duidelijk dat het staakt-het-vuren (het centrale onderdeel van dat plan) gefaald heeft. Doordat de VN-Veiligheidsraad echter verlamd is door de Russische houding, kunnen de grove mensenrechtenschendingen in Syrië gewoon doorgaan. Amnesty roept Rusland dan ook op constructief mee te werken aan een oplossing voor de situatie in Syrië, en te stoppen met wapenleveranties. 
Om onafhankelijk onderzoek te waarborgen, is het noodzakelijk dat de VN-missie een mensenrechtencomponent krijgt, die misstanden van beide zijden kan onderzoeken. Ook moet, gezien de zich opstapelende bewijzen voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, de situatie worden verwezen naar het Internationaal Strafhof, zodat onafhankelijk strafrechtelijk onderzoek en berechting kunnen plaatsvinden.
Het beeld van een bezorgde regering die er alles aan doet om de burgerbevolking te beschermen vinden wij volkomen misplaatst. De familie al-Assaad is al 42 jaar (zoon 12-, vader 30 jaar) onafgebroken aan de macht en Amnesty International voert al decennia actie tegen de ernstige schendingen van mensenrechten in Syrië. Deze hele strijd is overigens begonnen door het met grof geweld neerslaan van vreedzame demonstraties.
Ik voeg ter informatie een link naar het laatste Amnesty-rapport over Syrië toe. Dat verscheen op donderdag 14 juni jl.. http://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/2012_06_14_syria_report_plus_photos_compressed_1.pdf

Tot slot moet ik u meedelen dat u in uw mening dat wij "ophitsen tot...." en "haatcampagnes organiseren" echt veel te ver gaat en de realiteit volkomen uit het oog verliest.

Hoogachtend,

Frans Stoffelen
Amnesty publieksvoorlichting
In de avond van 3 juli 2012 heb ik meteen een reactie geschreven die ik ook hieronder plaats:


Geachte heer Stoffelen,

Allereerst wil ik u danken voor de uitgebreide mail die u heeft gestuurd. Omdat u als publieksvoorlichter werkzaam bent heb ik de brief ook toegevoegd aan mijn blog op, en wel op (1).

Uit uw reactie is mij duidelijk geworden dat mijn vermoeden over de wijze waarop Amnesty International de publieke opinie bespeelt, klopt. De recente advertentiecampagne waarin Assad werd neergezet als kindermoordenaar met als vriend de Russische president Poetin spreekt daarbij ook boekdelen (2). De wijze waarop u in uw brief suggereert dat het staakt-het-vuren vooral door de regering zou zijn mislukt getuigt eveneens van enorme vooringenomenheid. Het zijn daarbij vooral Rusland en China (naast vele andere landen overigens, zoals India, vele landen in Midden en Zuid-Amerika en in de regio zoals Libanon, Iran, Irak etc.) die hebben gepleit voor een vreedzame oplossing.

Het zijn echter steeds de gewapende milities geweest die weigerden te onderhandelen, of tot een dialoog te komen. Zij hebben het staakt-het-vuren misbruikt om zich te herbewapenen met wapens uit voornamelijk Saudi-Arabië en Qatar. 

Als jullie werkelijk neutraal zouden zijn dan zouden jullie een soortgelijke campagne opzetten om de absolute a-democratische monarch van Saudi-Arabië samen met  zijn even a-democratische sheik uit Qatar neer te zetten als wapenleveranciers voor het zogenaamde 'vrije' syrische leger en de Salafistische milities die in Syrië moord en dood zaaien.

Nee, Amnesty International verkiest het om de propaganda-lijn te volgen van de Verenigde Staten zoals ze dat ook gedaan hebben in o.a. Libië. Als het aan Amnesty International ligt steunen ze regeringsleiders die menen te mogen beslissen dat bepaalde andere regeringsleiders moeten opstappen of niet. Moet Syrië ook een anarchistische staat worden zoals Libië is geworden door de wijze waarop de no-fly zone is gebruikt om het volledige regeringsleger van Libië te vernietigen?

Ik adviseer de lezers van mijn blog hun steun aan Amnesty International op te zeggen en ik begin te betwijfelen of Amnesty International nog wel gerekend kan worden tot de zogenaamde goede doelen.

Met vriendelijke groet,
Joost

Voetnoten


VOETNOTEN
(1) Campagne tegen Russische houding ten opzichte van Syrië
(2) zie ook: http://iraansnieuws.blogspot.com/2012/05/amnesty-international-steunt-opnieuw.html
(3) http://iraansnieuws.blogspot.nl/2012/03/amnesty-international-via-suzanne.html

1 opmerking:

  1. Amnesty International (of zullen we ze omdopen tot Amnesia International) laat hier haar ware aard zien. Ze meent dat ze arbiter is en kan zijn over een regerings vorm van een ander land. Zo zegt Amnesia dus rechtstreeks dat Assad al te lang aan de macht was, en dat het een dictatuur was. Hoezo gaat Amnesty daarover? Ze moeten toch enkel en alleen de mensenrechten situatie beoordelen, en niet de staats- of regeringsvorm. Het is bovendien een nogal zeer oppervlakkig oordeel, want uit de regerings- of staatsvorm kun je nog niet meteen afleiden hoe het met de mensenrechten is gesteld. Woorden als 'dictatuur' of 'democratie' worden in stelling gebracht, zonder de verdere context erbij te halen, alsof elke dictatuur perśe slecht en mens onderdrukken is, en elke democratie persé goed zou zijn. Dat is uiteraard absolut onjuist want ook in een meerpartijen democratie kan het best zo zijn dat telkens dezelfde groep aan de macht is. Neem de VS, op papier een democratie, in praktijk zijn er maar twee partijen aan de macht, die eigenlijk niet wezenlijk van elkaar verschillen en dezelfde elite op hun wenken bedienen. Altijd dezelfde imperalistische politiek, de gewone amerikaan heeft er in wezen niets te zeggen, behalve de grote bedrijven en wapen lobby!!

    BeantwoordenVerwijderen